• Kimmo Strand och Maria Flärdh tror att idén kan ge genomslag i Östergötland, men än så länge måste en lämplig lokal fixas. Foto: Max Elofsson
  • Organisationen Hela Människan har sina lokaler på Sandgatan i Norrköping. Foto: Max Elofsson

Första sociala matbutiken i Norrköping

Organisationen Hela Människan tänker öppna en social matbutik i Norrköping. Än så länge är ingen lokal klar men under 2017 räknar de med att verkssamheten är igång. På så vis ska matsvinnet minska.

Grejen med sociala matbutiker är inte ny, men ännu är det inte särskilt utbrett i Sverige. I Stockholm finns liknande butiker och utomlands i till exempel Tyskland är det mycket vanligare. Det som gör dessa butiker speciella är att de tar vara på överskottsmat från livsmedelshandeln och säljer det vidare i sina egna butiker till ett lägre pris.

Hela Människan driver redan i dag Matbanken där de hämtar upp mat som är på väg att gå till spillo eller har kort datum. Så i stället för att det slängs så tar de till vara på maten och så påverkar det inte miljön lika mycket.

Sparar pengar

En annan baktanke med idén om egen butik, är att människor som i dag lever på knappa ekonomiska medel ska kunna handla hos dem och därmed kunna spara pengar för att kunna göra roliga saker med sina barn exempelvis.

– Det är många personer i dag som inte kan ta med sina barn på bio eller simhallen för att de inte har råd. Om vi kan minska deras utgifter i matvarubutikerna på det här sättet så kan vi hjälpa dem på så vis, säger Kimmo Strand, verksamhetschef för Hela Människan Norrköping.

Alla ska kunna handla hos dem, men det är bara medlemmarna som ska kunna handla för en tredjedel av priset. För att kunna bli medlem måste man ansöka och en bedömning görs om personen är i en tillräckligt ekonomiskt utsatt situation. Detta för att inte vem som helst ska kunna utnyttja systemet och att det ska bli rättvist.

Förväntansfulla

Just nu letar de efter en lämplig lokal. Helst ska det vara en lokal som tidigare har varit livsmedelsbutik så att tillgång till kylrum med mera redan finns. Dessutom vill de gärna att den ska vara lättillgänglig för så många som möjligt.

– Målet är att komma igång under nästa år. Det är ett stort steg för oss att ta och det känns naturligt för oss att gå den här vägen. Vi är förväntansfulla, säger Maria Flärdh som också jobbar på Hela Människan och som har erfarenhet av att jobba inom livsmedelsbranschen.

Både Maria och Kimmo tror att detta kan vara starten för fler sociala matbutiker i regionen på sikt, och säger att någon måste våga prova det. Om resten sedan ser att det fungerar så kommer flera att fortsätta på samma sätt, tror de.

Arbetsträning

Förutom minskat matsvinn och hjälpen av människor med ekonomisk utsatthet så vill de erbjuda möjligheter till arbetsträning och kompetensutveckling under handledning. De vill alltså erbjuda personer som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden i dagsläget, att få jobba i butiken så att det senare kan leda till sommarjobb, praktikplats eller till och med anställning inom den här branschen.

– Det här är drömmen att kunna ägna sig åt. Det känns så meningsfullt och fantastiskt att kunna bidra med detta, säger Maria Flärdh.