• Stefan Arrelid och projektledare Elinor Forsberg jobbar för att få en framgångsrik Framtidsvecka i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Första Framtidsveckan i Norrköping

Norrköpings första så kallade Framtidsvecka går av stapeln i april men redan nu i januari kan man få försmak av aktiviteterna tack vare att man anordnar en serie seminarier om ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Framtidsveckan och seminarierna arrangeras av Studiefrämjandet i Östergötland och tanken med veckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar livsstil, synliggöra goda lokala exempel genom att bjuda in lokala aktörer att själva arrangera programpunkter under veckan.

Föreningskraften

Framtidsveckan har genomförts på flera olika platser i landet sedan 2009 och idén om framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 av Anders Persson på Studiefrämjandet i Gävleborg. Men nu har den kommit till Norrköping. Arrangemanget genomförs den 20-27 april och projektet syftar till att väcka framförallt barn-och ungdomars intresse och engagemang i hållbarhetsfrågor som är viktiga för framtiden.

– Framtidsvecka vänder sig till alla men vi har valt att ha en fokusgrupp som är barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Denna grupp har stor kunskap om området men stor oro inför framtiden och man kan se att engagemanget i föreningar som jobbar med dessa frågor inte har så stor representation från målgruppen. Därför vill vi ge dem extra fokus för att sprida en positivare bild av en möjlig hållbar framtid, berättar Stefan Arrelid från Studiefrämjandet och projektledare Elinor Forsberg som jobbar för att veckan ska bli framgångsrik.

Alla ska involveras

Norrköpings Framtidsvecka ska involvera hela Norrköpings kommun rent geografiskt. Vilket betyder att aktiviteterna kommer att ske både centralt, ute i de olika stadsdelarna samt på landsbygden.

– Missa inte chansen att visa upp just hur ni arbetar med hållbar utveckling genom att arrangera aktiviteter mellan den 20-27 april 2016 i Norrköping. Aktiviteter under Framtidsveckan kan vara utställningar som handlar om visioner och tekniska lösningar för framtiden, workshops, marknader, tävlingar, föreläsningar från universitet, studieförbund och föreningar. Det är en unik möjlighet att visa upp Norrköping från sin allra bästa sida, uppmanar Elinor Forsberg och fortsätter.

– Just nu handlar det om att så frön hos Norrköpings olika aktörer för att de ska börja spåna kring vad de kan bidra med för aktiviteter till Norrköpings Framtidsvecka. Men redan nu har vissa föreningar börjat sin planering, till exempel ska Naturskyddsföreningen ha en klädbytardag, Jordens Vänner ska ha familjeaktiviteter ute i Vrinneviskogen och Kooptjänst planerar diverse workshops i sina kreativa verksamheter. Det kan alltså bli en salig blandning av aktiviteter under Framtidsveckan.

Namnkunniga föreläsare

Mellan januari och mars arrangeras en föreläsningsserie om tre delar av hållbar utveckling. De kommer att hållas av tre framstående forskare; Phd Merlina Missimer från Blekinge universitet, Bitr. professor Mattias Lindahl från Linköpings universitet och klimatexperten Sten Bergström från SMHI. Föreläsningarna kommer ske på Cnema och därefter mingel inne på Visualiseringscenter där aktörerna kan hitta samarbetspartners och dela med sig av sina möjligheter och resurser i material eller lokal exempelvis.