• Raija Arvidsson, Hans Johansson och Merja Kanerva står vid Vrinnevihus äldreboende i Norrköping som är först i staden med finsk profilering på boendet. Foto: Leif Larsson

Första finska äldreboendet

Norrköping har fått sitt första äldreboende med finsk profilering. Invigningen ägde passande nog rum på Finlands självständighetsdag 6 december.

– I profilen ingår att tillhandahålla språk, mat och kultur. Äldrebeondet har 64 platser och i teorin kan så många finländare bli aktuella. Men boendet är för alla och det går till som vanligt i beslutet om vem som får plats. I dag har vi fyra finländare här och inga andra på väg in, berättar Hans Johansson, verksamhetschef på Vrinnevihus som står för detta första äldreboende med finsk profil.

Det är på Gamla Övägen, nära Vrinnevisjukhuset, som den för Norrköping unika profileringen på ett äldreboendet bildats. Det hela är efterlängtat. Bland annat har finska föreningar i staden genom åren tryckt på för att det ska bli verklighet. Det finns mer som tyder på att initiativet är önskat.

– I en enkät svarade 400 Finlandsfödda och 80 procent ville ha ett äldreboende med finsk profilering. Det behövde inte genomsyra hela verksamheten men ändå finnas finska inslag. Det var det främsta önskemålet, upplyser Raija Arvidsson, samordnare finskt förvaltningsområde i Norrköping.

Tappar språket

Hon berättar att tanken på riktigt allvar föddes med ett sådant här äldreboende när Norrköping blev ett finskt förvaltningsområde i januari 2012. Det betyder att kommunen har vissa skyldigheter, bland annat se till att kommunal information finns på finska.

Många finländare kom till Sverige som arbetskraftinvandrare på 1950-, 60- och 70-talet och det är en del av dem som nu börjar hamna på äldreboende.

– Den finska profileringen är viktig eftersom många tappar språket när de blir äldre och de som kommer från Finland förlorar svenskan först och har finskan kvar längre. Då är det bra om de kan kommunicera så länge som möjligt på sitt ursprungsspråk, påpekar Merja Kanerva, projektledare för finskt förvaltningsområde.

Finsk korv

Raija Arvidsson fastslår att just det här med språket är den viktigaste delen i profileringen. Äldreboendet har tillgång till finskspråkig personal och det blir snart ännu bättre. I januari ansluter två finskspråkiga sjuksköterskor. När det gäller mat finns redan ett finskt inslag.

– Vi beställer en finsk specialitet från den finska korvbutiken, berättar Hans Johansson.

Hur känns det då med denna nya typ av profilering?

– Det ska bli jättespännande. Det är ju en ny del i äldreomsorgen och vi är pionjärer här i Norrköping. Det är kul, tycker Hans Johansson.

– Det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig. Många är glada att det äntligen händer, tillägger Merja Kanerva.