Försök till mord

Två målsägande

NORRKÖPING Efter lunchtid på onsdagen larmades flera polispatruller till Styrmansgatan i Norrköping med anledning av att ett misstänkt farligt föremål hade anträffats under en bil. Det var inte känt vad det var för föremål så för att säkerställa att ingen skulle komma till skada spärrade polisen av en större del av centrala Norrköping.
Boende som befann sig i husen på de aktuella gatorna uppmanades att inte gå ut genom entréerna utan att gå ut genom sina innegårdar. Inga personer behövde evakueras men polis uppmanade de boende i direkt anslutning att inte stå nära sina fönster.

 

Avspärrningarna kvarstod i flera timmar

Polisens nationella bombskydd var på väg till platsen för att bedöma föremålet och under tiden lät polisen föremålet vara kvar och höll det säkerhetsavstånd som tagits ut. En förundersökning gällande försök till mord inleddes men polisens prioritering var att i fösta hand se till att ingen person kom till skada, därefter kommer brottsutredningen att prioriteras.

Polisen tillkallade ambulans och räddningstjänst som en förebyggande beredskapsåtgärd medans nationella bombskyddet säkrade bilen och det misstänkt farliga föremålet. En ytterligare  undersökning av föremålet kommer att genomföras, men på annan plats. De stora avspärrningarna togs därefter bort eftersom faran för explosion då var över men nya avspärrningar gjordes i närområdet omkring själva brottsplatsen.

Bilen i anslutning till det farliga föremålet togs i beslag och bärgades från platsen för en kommande kriminalteknisk undersökning. Under natten till torsdag hade polisen utökade resurser i Norrköping för att arbeta trygghetsskapande och med hög grad av synlighet. Men det finns i nuläget inget som tyder på att ytterligare grov brottslighet är att förvänta i närtid i Norrköping.

Två målsägande

I samband med att polisen försöker kartlägga inblandade personer har de kunnat konstatera att det finns två målsägande. Bilägaren och den som använt bilen den senaste tiden. I nuläget vill inte polisen gå in på så mycket detaljer om de här två personerna mer än att det rör sig om två män. Båda rör sig i kriminella kretsar.

De försöker nu se vad som kan ligga bakom och tittar då bland annat på de här personernas bakgrund och om det kan finnas kopplingar till andra brott.

Utredningen pågår på olika sätt, exempelvis fortsätter dörrknackningen där vi rör oss i området för att få in tips. Vi fortsätter också med arbetet gällande att analysera det misstänkta föremålet och annan teknisk bevisning.

Polisen söker tips

En sak som polisen behöver hjälp med är tidslinjen. När kom bilen dit? När kom föremålet dit? Där tar de gärna in tips från personer som rört sig i området, ring 11414.