• Lars Stjernkvist berättar att ett av syftena med arbetet var att utveckla en modell för hur man kan följa barns uppväxtvillkor. Förhoppningsvis kan den vara användbar i övriga landet. Foto: Emma Garzon
  • Anton Färnström, från Health Navigator, visar att elever får sämre skolresultat i områden där många har låg utbildning och inkomst. Foto: Emma Garzon

Förslag på hur barn får det bättre

Hur ska fler barn i Norrköping få en trygg uppväxt och klara grundskolan? Tidiga insatser är en viktig faktor.

Norrköpings kommun har tillsammans med SKL och Health Navigator arbetat med att förbättra barn och ungas livsvillkor. Målet är att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten och att alla ska klara grundskolan.

– Under resans gång har vi haft två syften: att ge oss i Norrköping förslag på förbättringar, och utveckla en modell för hur man kan följa barns uppväxtvillkor som förhoppningsvis kan vara användbar i övriga landet, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist.

– Ni är jättemodiga i Norrköping som gör det här, säger Ing-Marie Wieselgren från SKL.

Stöd när barnet är i magen

Ing-Marie Wieselgren är övertygad om att det behövs tidiga insatser för att ge barn en bra uppväxt. Resten av expertgruppen håller med.

– Ju tidigare insatser desto bättre går det för människor och ekonomin, säger hon och tillägger att det viktigaste man kan göra är att ge ett bra stöd till föräldrar som behöver hjälp redan när barnet är i magen.

Aktivt föreningsliv

I Norrköpings kommun pågår redan en del tidiga insatser, som föräldrastöd och öppna förskolor, men fler ska ses över och inledas. Enligt expertgruppen är det även viktigt med möjlighet till ett aktivt föreningsliv. Dessutom föreslår de en uppföljnings- och utvecklingsenhet i kommunen.

Ju tidigare insatser desto bättre går det för människor och ekonomin.