Förskolorna näst bäst på i Sverige

Under våren har Hjärta mjölk undersökt hur många av landets förskolor som serverar mjölk till barnen till lunchen. Resultatet visar att 97 procent av Östergötlands förskolor gör det, vilket är näst bäst i Sverige.

I en ny undersökning framkommer det att Östergötland är näst bäst i landet på att erbjuda mjölk till lunchen i förskolorna. Det är på uppdrag av Hjärta mjölk som undersökningsföretaget Argument har gjort en undersökning bland Sveriges förskolor som visar att hela 97 procent av länets förskolor serverar lunchmjölk.

78 procent av alla förskolor i Sverige serverar mjölk. 82 procent av alla kommunala skolor gör det men dock endast 69 procent av de privata.

De ända två länen som är bättre än Östergötland är Gävleborgs län och Västerbottens län, där 99 procent av deras förskolor erbjuder mjölk till förskolorna.

I undersökning går även att läsa att förskolornas geografiska läge är en viktig faktor. I storstäderna har man en mindre positiv inställning till mjölkdrickande än vad man har på landsorten. Stockholm var det län som serverar minst mjölk på sina förskolor, endast 59 procent.

– Resultatet i år är rätt så likt som det har varit tidigare år, säger Kerstin Wikmar på Hjärta mjölk.