• Jan Ekstrand, Linköping, leder gruppen som på uppdrag av UEFA forskar kring skador på fotbollsspelare på elitnivå. Bland annat har man hittat fyra faktorer som är de viktigaste när det handlar om att förebygga skador. Foto: Leif Larsson
  • Linköping i fokus för forskning kring fotbollsskador. Foto: Tommy Pettersson

Forskning som hjälper toppklubbarna

Vilka är orsakerna till att skador uppkommer hos fotbollsspelare på elitnivå och hur kan skador förebyggas? Det är ett par frågor som Jan Ekstrand, läkare och professor vid Linköpings universitet, forskat på ända sedan 2001.

Medverkande i studierna är de allra största fotbollsklubbarna i Europa.

– Det har visat sig att traditionella, förebyggande träningsprogram fungerar på amatörer och unga människor. På elitnivå räcker inte det, där behövs det mer för att förebygga skador, klargör han. Forskningen började 2001 då den europeiska fotbollsunionen, UEFA, med dåvarande presidenten Lennart Johansson som initiativtagare, bad organisationens medicinska kommitté, där Jan Ekstrand satt, om svar på två frågor.

– Lennart ville veta hur spelarnas hälsa påverkas av antalet matcher och om skador ökat totalt sett över tid. Vi hade synpunkter men inga bevis. Det behövdes en studie och så startades UEFA Elite Club Injury Study där klubbar som spelade i Champions League inbjöds att delta, berättar Jan Ekstrand.

Linköpingbaserat

I dag leder han Linköpingsbaserade Football Reserach Group som har tre heltidsanställda forskare och dessutom deltar ytterligare nio forskare i andra länder. Gruppen samlar in och analyserar data som skickas regelbundet från toppklubbar både i Europa och Sydamerika. Även ett lag från Kina är med och nu har även allsvenska toppklubbar sagt ja till medverkan.

– UEFA vill gärna veta om olika typer av skador minskar eller ökar och efter 15 års forskning kan man bland annat konstatera att fotledsvrickningar minskat medan muskelskador ökar för varje år. Annat som framkommit är att ju färre skador desto större framgång, både i ligaspel, i Champions League och i landslagssammanhang. Spelare som är skadade kostar också klubbarna stora pengar. Den utgiften vill förstås klubbdirektörerna minska på. Varje år träffas lagläkarna i toppklubbarna och då har det diskuterats om bästa sättet att förebygga skador. Det visade sig att god ekonomi i klubbarna inte betydde färre skador, i stället var det fyra andra faktorer som påverkade mest, upplyser Jan Ekstrand och listar dem.

– Viktigaste faktorn var tränarnas ledarstil. Näst viktigast var belastningen på spelarna, alltså antalet matcher och intensiteten i matcherna. Sedan följde den interna kommunikationen mellan tränarteamet och det medicinska teamet. Fjärde faktorn var spelarnas välmående och då även utanför plan som hur familjen mådde. För två år sedan startade Football Reserach Group en studie på var och en av de fyra faktorerna.

– Vi har en del resultat och data men släpper inget förrän vi skickat in de vetenskapliga rapporterna. Om ett år kan kanske de första resultaten offentliggöras och ännu lite mer om två år, säger forskaren.

Han lättar dock lite grann på locket.

– Risken för skador ökar om man abrupt byter träningsmetod, inte minst till en mer intensiv sådan. Den mänskliga kroppen har svårt för snabba omställningar. När fotbollssäsongen är slut så gör forskningsgruppen analyser på hur det gått för klubbarna gällande exempelvis muskel- och ledbandsskador.

– Vi skickar ut svaren till andra klubbar för att man ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Men inställningen till att dela med sig av informationen skiljer sig. En del klubbar förbjuder att det skickas vidare, de ser skadekunskap som en framgångsfaktor. Andra gör tvärtom, exempelvis Barcelona är väldigt öppna och tycker inte att fotbollsmatcher ska vinnas på grund av skador, avrundar Jan Ekstrand.