• Lena Liedholm jobbar på Barntraumateamet med Lars Widén. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Förlorade föräldrar – hur ska barnen stödjas?

Varje år förlorar ungefär 3 500 barn och unga i Sverige en förälder genom dödsfall. Hur ska samhället stötta barnen? Den frågan diskuterades under en konferens i Norrköping.
Barn och unga som drabbas av en förälders död uppvisar i
större utsträckning psykiatriska problem. En viktig fråga som togs upp under
dagen var hur man ska minimera risken för framtida konsekvenser. Konferensen
anordnades av Region Östergötland, Socialstyrelsen och Nationellt
kompetenscentrum för anhöriga vid Linnéuniversitetet. På plats fanns verksamma
inom bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst och socialtjänst för att
utbyta erfarenheter och ta del av ny forskning kring ämnet.

”Glad och varm inombords”

En punkt på schemat var en utvärdering av Barntraumateamet vid
Vrinnevisjukhuset som har funnits i fjorton år. Deras främsta uppgift är att
stödja barn och ungdomar som drabbas av en anhörigs plötsliga död i samband med
mord, självmord, sjukdom och olycksfall. Teamet består i dag av psykologen Lena
Liedholm och psykoterapeuten Lars Widén.
– Vi känner oss väldigt tacksamma över att bli utvärderade.
Och jag blir glad och varm inombords av att höra att barnen tycker att teamet
har varit ett stöd, så som vi vill vara. Det är en bekräftelse på att det vi gör
är bra, säger Lena Liedholm.
För att få stöd av Barntraumateamet behöver man inte ha
uttalade symptom. Det finns inte heller någon väntelista, utan teamet hjälper
till så snabbt som möjligt.

50 procent får inte stöd i skolan

Enligt utvärderingen var barnen förvånade att barntraumateam
inte finns i hela Sverige. I mars och april får Östergötland två nya
barntraumateam. Utvärderingen visade även att 50 procent upplevde att de inte
har fått stöd i skolan.
– Vi vill bli bättre på att ha kontakt med skolor. Redan under
förra året började vi fundera på vad vi kan göra, bland annat har vi pratat om
att skicka ett informationsbrev till den berörda skolan, om vi får tillstånd av
familjen. I brevet ska vi skriva att Barntraumateamet är i kontakt med en elev
på skolan, utan att nämna namnet, och ge generella råd med kontaktuppgifter till
oss, berättar Lena Liedholm.

Utvärdering av Barntraumateamet

Utvärderingen gjordes av Doris Nilsson och Teresia
Ängarne-Lindberg från Linköpings universitet, Mikael Rostila från Stockholms
universitetet samt Filip Arnberg och Kristina Bondjers från Uppsala
universitetet.