• Sandra Johansen är fristadssamordnare för Norrköping. Foto: Fanny Miles

Författare får fristad i Norrköping

Yttrandefriheten bär ett ansvar men den bör också skyddas. En stor del av människans frihet ligger i orden hon äger. I Sverige är den lagstadgad och med den lagen kan människor skyddas, människor som sätter livet till för att få uttrycka sig.

I juni i fjol blev Norrköping medlem i det internationella nätverket Icorn, som arbetar för att skapa fristäder för författare från länder med inskränkt yttrandefrihet.

– Syftet är att erbjuda ett stipendie på två år till författare eller konstnärer som av en eller annan anledning inte kan uttrycka sig fritt i hemlandet, berättar Sandra Johansen, fristadssamordnare i Norrköping.

Första författaren

Snart kommer en författare till Norrköping. Stipendiet erbjuder bostad och möjlighet att verka i Sverige under två års tid men det finns inga krav på vad författaren ska göra med sin tid.

– Jag kommer att finnas tillgänglig som kontaktperson och kommer att vara behjälplig med det jag kan, säger Sandra Johansen som har en bakgrund inom människorättsorganisationen Amnesty.

Stark hotbild

Det finns en stor hotbild mot författare och konstnärer i många delar av världen och har för många kommit att bli vardagsmat. Hoten kan se olika ut berättar Sandra Johansen. Censur, indragen sjukvård men också en fysisk hotbild finns. Varje år kartlägger organisationen Reportrar utan gränser ett pressfrihetsindex för världen. Sju kriterier tas med i beräkningen såsom bland annat mediepluralism, självcensur och yttrande- och presslagstiftning. Sverige hamnar på tionde plats enligt 2014 års index, efter de nordiska grannländerna, och antas hålla en god situation för yttrandefriheten.

Medborgarförslag gjorde det möjligt

Genom ett medborgarförslag, som kom in till Norrköpings kommun 2011, började arbetet med att Norrköping skulle bli en fristad jämte redan utsedda fristäder som Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö, Sigtuna, Skellefteå och Jönköping. Även grannstaden Linköping är på gång att bli en fristad.

– Det är viktigt att kunna erbjuda en trygg plats där personen kan få verka, säger Sandra Johansen.

Arbetar vidare trots kritik

Till en början kommer personen som fått stipendiet, att få en introduktion till Sverige och Norrköping.

– Arbetet beror mycket på hur personen själv vill jobba. Det är en vuxen individ som nog klarar av att ta många beslut själv, menar Sandra Johansen. Hon berättar att de vid detta tillfälle medvetet har valt en person utan barn. Vill personen fortsätta sitt arbete i Sverige väntar den brukliga processen i väntan på uppehållstillstånd.

Viss kritik gentemot fristäderna har inkommit. En del av kritiken har handlat om att man inte bör lägga pengarna på en enskild person. En del handlar i stället om att kommuner inte ska bedriva utrikespolitik.

– Vi vill arbeta för yttrandefrihet och för att alla ska få använda sig av den, säger Sandra Johansen. Stipendiet riktar sig till en person varje period och varje period består av två år. Icorn hjälper till med processen.

Fanny Miles

fanny.miles@norrkopingsmagazinet.se