• Inga-Lill Östlund vill se mer utemiljö för barnen på den nya förskolan. Foto: Matton

Förespråkar barnens utemiljö

Folkpartisten Inga-Lill Östlund reagerar starkt på majoritetens beslut om placering av den nya förskolan. Hon är förespråkare av god utemiljö och tycker inte att det uppnås på den valda placeringen.

– Att det byggs en ny stor förskola med fyra avdelningar är jättebra men den byggs på fel plats med en stor kundparkering och ganska trafikerad väg med busstrafik utanför. Det borde finnas mer grönområden i närheten av förskolan, säger hon och påpekar att man nu måste lösa trafiksituationen och skapa en god utemiljö.

– Inget är långt i Söderköping men med små barn vill man inte behöva gå några avstånd.

Ur och skur

Hon är vidare engagerad i att få till en Ur och skur-förskola i Söderköping. Idén bygger på att barnen är ute stor del av dagen och att man använder naturen som verktyg i pedagogiken.

Inga-Lill Östlund har redan nu idéer på var man skulle kunna placera en sådan förskola i Söderköping: Albogaskogen och Peterburg.

– Det skulle kunna fungera bra för barnen som bara är på förskolan tre timmar om dagen eller specifikt för femåringar. Vi hoppas att tillräckligt många föräldrar tycker som vi och att det kan starta en Ur och skur-förskola här, säger hon.