Föreningars uppdragsstöd sägs upp

Kultur- och fritidsnämnden ska se över alla föreningar som har fått uppdragsstöd så att verksamheten harmoniserar med nämndens mål. Därför kommer de tidigare fortlöpande uppdragsstöden att sägas upp.

– Uppsägningarna är inget dramatiskt. Många av de uppdrag vi ger pengar till har funnits under lång tid och under den tiden kan saker ha förändrats. Avtalen är skrivna på ett sådant sätt att uppsägning måste ske senast sex månader i förväg om förändringar i dem ska kunna göras, säger Olle Vikmång, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i ett pressmeddelande.

De berörda föreningarnas stöd kommer att sägas upp via brev och mejl, samtidigt får föreningarna en blankett för att beskriva sin verksamhet. Därefter fortsätter kultur- och fritidskontoret dialogen med föreningarna. I oktober tas beslut om vilka föreningar som får fortsatt, ökat, reducerat alternativt avslutat stöd 2017.