• Marie Nikander visar var kommunen köpt mark för att bygga ny förskola i Mogata. Hon är ordförande i nystartade Mogatabygden ideell förening som ska ta tillvara och bevaka bygdens intressen. Foto: Leif Larsson
  • Marie Nikander framför skolan i Mogata som hyser både förskola och skola. Lokalerna räcker inte till och förhoppningen är att det snart byggs en ny förskola. Foto: Leif Larsson

Förening som kämpar för Mogata

För omkring 1,5 år sedan kom ett politiskt förslag om att slå ihop skolorna i Mogata och Sankt Anna. Det blev aldrig av men händelsen väckte Mogataborna. – Vi insåg att det behövdes en förening som kunde vara en samlande röst och samtidigt ett bollplank gentemot politikerna, säger Marie Nikander, initiativtagare till och ordförande i Mogatabygden ideell förening som nu funnits i cirka ett halvår.

I lilla Mogata, i Söderköpings kommun, finns skola, förskolor, kyrka, bibliotek, idrottsförening men orten har fram till nu inte haft byalag eller samhällsförening. – När det var på förslag att bussa elever mellan Mogata och St Anna så reagerade många kraftigt. Till medborgardialogsmöten i de båda orterna kom flera hundra personer och politikerna backade. I Sankt Anna finns flera föreningar och frågan lyftes då om att ha en här i Mogata också, berättar Marie. Hon tog Facebook till hjälp för att se om intresse fanns. Efter två intressemöten drog föreningen i gång. I dag är 77 hushåll medlemmar, motsvarande ungefär 230 personer.

– Det är en bra siffra men vi vill gärna ha fler medlemmar. Vi riktar oss till Mogata men även till bygden runtomkring till platser som exempelvis Hälla, Dyhult, Stegeborg, Skälboö, Narebro och Bolltorp. Det vill säga tänkbart upptagningsområde för barn till skolan i Mogata.

En lösning

Mogata/Sankt Anna-problemet röjdes således undan. Det finns dock skolkrux kvar. I skollokalerna finns både förskola och skola och ytorna räcker inte till. En lösning kan vara på gång.

– Kommunen har köpt mark för att bygga förskola men när vet vi inte. Senaste budet är att kommunen vill se mer byggande av hus innan man bygger förskola. Det är i all fall ett bra första steg att kommunen skaffat mark, konstaterar ordföranden.

I närheten av förskolans tänkta placering finns en detaljplan för byggande av 14 villor.

– Förhoppningsvis drar det igång snabbt. Det är rimligt att tro att det är barnfamiljer som flyttar in och då är det viktigt att planerna för förskolan är långt framme, påpekar Marie.

På landsbygden har trenden länge varit att samhällsservice försvinner och att mindre orter utarmas. I Mogata är målet en motsatt utveckling.

– Föreningen ska bevaka det som påverkar vår bygd. Till exempel vad händer när E22 byggs om och hur ser kommande översiktsplaner ut, säger Marie.

Stort engagemang

Förutom att kunna påverka i samhällsfrågor så startade föreningen också för att öka gemenskapen och sammanhållningen i bygden. En effekt som redan syns.

– Skälet är inte minst stort engagemang från både medlemmar och styrelse, säger Marie.

På agendan finns en hel del som berör Mogata. Som badplatsen Husbyvik vid Slätbaken tre kilometer bort.

– Det behövs en ny duk under vattnet så att det blir en bättre sandbotten. Skötseln behöver också bli bättre. Om kommunen inte tar hand om skötseln är ett alternativ att föreningen får ett bidrag och gör det.

Redan har föreningen anordnat event i advent, tipspromenad och grillkväll. Förslag finns på en boulebana och på längre sikt hoppas Marie på ett aktivitetshus som kan vara en mötesplats för alla åldrar. Hon poängterar att den nya föreningen inte ska vara en klagomur - snarare tvärtom.

– Vi vill diskutera med politiker och hållas uppdaterade. Men framförallt vill vi som bor här samarbeta, hjälpa till och komma med idéer så att vettiga mål uppnås. Alla tjänar ju på att alla delar i kommunen fungerar väl, avrundar Marie Nikander, ordförande hos Mogatas nya samhällsaktör.