Föreläsningar för alla

Sedan förra veckan har Campus Norrköping haft öppna föreläsningar där allmänheten bjuds in att lyssna. Syftet är att öppna upp universitetet för allmänheten. Projektet har schemalagda föreläsningar till och med slutet av februari.

Anledningen till de öppna föreläsningarna är att universitetet vill stärka sin tredje uppgift, att sprida forskning och kunskap ut i samhället. Norrköpingsbor som är nyfikna på hur det är att gå på en universitetsföreläsning eller de som vill veta mer om magasinlayout, höftfrakturer hos äldre, vårdetik eller hjärnans uppbyggnad kan kostnadsfritt gå på föreläsningar. Alla föreläsningar ges under dagtid och är delar ur de ordinarie programmen och kurserna på Campus Norrköping.