• Kristna skolan Johannesskolan hjälper till i flyktingmottagningen genom att erbjuda förberedelseklass åt tolv elever. Hanna Shamoul, Mailen Chebib och Kristina Hanna välkomnar nya klasskompisar. Foto: Kajsa Nilsson
  • Olle Johansson, kommunalråd.

Förberedelseklass på Johannesskolan

Kristna Johannesskolan är den första friskolan i Norrköpings kommun att ta emot nyanlända barn i förberedelseklass. Skolans stiftelses ordförande Jan Rosman är glad för tillskottet i verksamheten.

Skolan har kristen profil och det kommer att marknadsföras tydligt för de som söker dit, oavsett om det är till vanlig klass eller till förberedelseklass. Under skoldagen förekommer kristna inslag men Jan Rosman förklarar att man inte stänger ute elever med annan religion, alla har rätt att söka en plats på skolan.

Nytt klassrum

Under jullovet byggdes lokalerna om för att skapa ett eget rum till förberedelseklassen. Inom kort är skolan redo att ta emot de nyanlända eleverna. Så snart alla papper är i ordning påbörjas antagningen. Det blir antingen en klass med årskurs 4-6 eller en klass med årskurs 7-9.

– Vi på kommunen ser positivt på att en fristående skola vill vara med, säger Olle Johansson, ordförande i utbildningsnämnden.

Välkomnar klasskompisar

Det finns redan i dag en stor bredd på ursprung hos skolans elever. Flera av högstadieeleverna i uppehållsrummet berättar att de talar arabiska, syrianska och andra språk. I årskurs 8-9 går 18 elever. De välkomnar nya klasskompisar.

– De flesta på skolan är från andra länder, förklarar Mailen Chebib.

– Det blir enklare att lära sig svenska om de går i samma klass som oss som kan arabiska, säger Kristina Hanna och får medhåll från klasskompisarna i rummet.

– De känner sig nog tryggare här när vi kan prata med dem på deras modersmål, säger Hanna Shamoul.

Fortsätter på skolan

Tiden i förberedelseklass ska enligt Olle Johansson inte pågå längre än  ett år. Efter det slussas barnen in i den vanliga undervisningen på skolan. Skolan har i dag personal med extra språkkompetens inom bland  annat arabiska och i och med satsningen på  förberedelseklass kommer den personalen få gå upp i tid.