• Närmare 700 chefer och beslutsfattare inom socialtjänsten samlades för att diskutera gemensamma frågor. Foto: Kajsa Nilsson
  • Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér på Socialchefsdagarna 2015. Foto: Kajsa Nilsson

För social hållbarhet

I förra veckan samlades Sveriges socialchefer och beslutsfattare i Norrköping för att byta erfarenheter inom området. Flera programpunkter rörde sig kring frågan om social hållbarhet. Sedan Norrköping senast hade konferensen 1996 har arrangemanget vuxit och i år deltog närmare 700 personer.
Antalet deltagare är förstås inte det viktigaste, det är vad som sägs, hävdar Kalle Gudmundsson som är ordförande för Föreningen Sveriges socialchefer. Han tycker att årets tema är framåtsyftande.
– Vad vill vi ha för socialtjänst i framtiden och hur vill vi att människor ska ha det i Sverige? frågar han sig och börjar prata om bostadssituationen för utsatta medborgare.
– Att bygga fler bostäder kan ta bort en hel del av utanförskapet och de ökande klyftorna samt minska den sociala oro som uppstår i samhället när klyftorna ökar. Vi tycker att det är dags att se över sociallagstiftningen, säger han.

Anpassa lagstiftningen


På plats under konferensen fanns även Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Socialtjänstlagen kom till för nästan 40 år sedan och har också förändrats sedan dess för att anpassas. Hon 
håller med Kalle Gudmundsson att det är dags att se över lagstiftningen.
– Det är viktigt att se över den i sin helhet och se hur den faktiskt passar. Se om den bidrar till den sociala hållbarheten och stödjer oss i det arbete vi behöver göra för att göra ett bra socialt arbete och stödja medborgarna som behöver hjälp i olika situationer, säger hon.