• Kikki Liljeblad säger att det kommer bli både ett spännande och tufft arbete, då hon tror att politiker har olika uppfattningar om vad som är jämställdhet. Foto: Emma Garzon

För en mer jämställd kommun

Norrköpings kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Förra veckan bjöds kommunens förvaltningschefer, enhetschefer och utsedda representanter från kommunens nämnder in till ett första inspirationsseminarium om jämställdhet. Bland annat talade Gertrud Åström som är jämställdhetsexpert och ansvarig för regeringens jämställdhetsutredning.

Olika uppfattningar

I samband med seminariet undertecknade kommunen CEMR-deklarationen, en europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå, vilket även Linköping har gjort.

– När jag blev kommunalråd för ungefär ett och ett halvt år sedan blev det tydligt att vi i Norrköping inte har ett systematiskt jämställdhetsarbete på det sättet som deklarationen tycker att vi ska ha, berättar Kikki Liljeblad, kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor, och tillägger:

– För mig är det viktigt att vi jobbar med att integrera jämställdheten i verksamheten, vardagen och det ordinarie arbetet. Det här kommer bli både ett spännande och tufft arbete, för jag tror att vi politiker har olika uppfattningar om vad som är jämställdhet och hur man driver jämställdhetspolitik.

Handlingsplan

Varje undertecknare förbinder sig att arbeta fram en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges.

– Vi har två år på oss att ta fram handlingsplanen, säger Kikki Liljeblad.

Dessutom ska varje undertecknare samarbeta med alla institutioner och organisationer inom kommunen eller regionen för att jämställdhet ska skapas i praktiken.

Fakta: CEMR

CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och är de europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR:s medlemmar är kommunförbund och regionförbund från över trettio europeiska länder.