• Eva Andersson prisar jobbet med silon i Vadstena. Foto: Tommy Pettersson

Folkmusik, dans och en silo får kulturstipendium

Nu står det klart vilka som blir 2016 års kulturstipendiater i länet då Regionen Östergötland utsett dessa helt nyligen. Ett arbete med en betongsilo i Vadstena belönas med 50 000 kronor, bland annat mycket annat.

2016 års kulturstipendiater fastställdes av regionutvecklingsnämnden på onsdagen i förra veckan.

– Det är roligt att Region Östergötland har en sådan bredd inom kulturlivet. Jag tycker att det är viktigt att våra stipendier stimulerar en fortsatt utveckling av kulturen, säger Eva Andersson socialdemokrat och ordförande i regionfullmäktige.

Årets stipendier innehåller en del nyheter, bland annat har prissummorna höjts. Följande personer tilldelas de fyra kultur- och utvecklingsstipendierna om 40 000 kronor vardera:

Sofia Harryson och Tea Harryson, dansare, Norrköping

För att vi ser med glädje på att de tillsammans åter lyfter och utvecklar danskonsten inom regionen.

Emma Nilsson, konsthantverkare, Norrköping

För konsekvent och ambitiöst utforskande av brukskeramikens skulpturala och abstrakta former.

Marie Länne Persson och Toste Länne, folkmusiker, Linköping

För att ni tillsammans ständigt gör nya upptäckter i folkmusikens skattkammare.

Charlotta Lillieström Hallberg, bildkonstnär, Linköping

För att vi vill uppmuntra ett fint konstnärskap som stärker textilkonstens vackra och unika formspråk. Årets arbetsstipendium på 100 000 kronor går till bildkonstnären Annika Bergqvist Kupiainen, Vikbolandet. För att vi vill uppmärksamma hennes uppfinningsrika konstnärskap mitt i samtiden. Hennes verk kännetecknas av humor och originalitet. Det nya stipendiet på 50 000 kronor för nyskapande projekt får bildkonstnärerna Rasmus Sköld, Maria Segersäll, Sofia Ek och Joel Alenius i Kulturförgreningen UGGLAN, Vadstena.

För ett innovativt gränsöverskridande arbete som har förvandlat en lokal betongsilo till ett samtida konstprojekt, lyder motiveringen.

Apropå det prisade projektet med betongsilon säger Eva Andersson så här:

– Med silon i det offentliga rummet öppnar konstnärerna upp och gör kulturen tillgänglig för alla. Det är också nytänkande och i det här fallet en förgrening med nya kulturskapare. Kulturstipendierna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober.