• Stjernkvist funderar över de statistiska skillnaderna mellan Norrköping och Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Flyktingmottagandet ökar i Östergötland

Norrköpings befolkning ökade preliminärt med 1 664 personer under 2013 och för Linköpings del varr det preliminärt en ökning på 1 6645 invånare. En stor del av den ökningen står de mottagna flyktingarna för.

Under årets 11 första månader fick Norrköping motta 780 flyktingar. Detta kan jämföras med 423 mottagna flyktingar i Linköping 2013.

Ensamkommande barn

Östergötlands befolkning växer totalt med drygt 4 000 invånare och nästan hälften av den ökningen står flyktingarna för, 1 883 personer under årets 11 första månader och av dem var 111 ensamkommande barn. Norrköping tog emot 29 ensamkommande barn och Linköping 16 barn.

I februari presenteras den definitiva befolkningsstatistiken för 2013 från SCB men redan nu kan man preliminärt slå fast att länets befolkning ökar rekordartat och Norrköping och Linköping är drivande i regionens befolkningstillväxt. Ett underliggande positivt födelsenetto och rekord i antal födslar tillsammans med en ökad inflyttning samt en växande arbetsinpendling från andra kommuner gör att det ser ljust ut.

– Det är andra året i rad som vi har en högre befolkningstillväxt än vad Linköping har och ökningen pekar på att vår kommun håller på att stabilisera sig på en högre nivå. Vi har en situation där det är lite lättare att få tag i lägenhet och jobb i Norrköping och att vi har en fin miljö här. Men vi har problem med arbetslösheten trots att vi har en bra jobbtillväxt och därför möter vi ungdomsarbetslösheten med olika insatser, säger, Lars Stjernkvist.

Behövs för tillväxtens skull

När befolkningen ökar så stiger även kostnaderna för framför allt den skattefinansierade sektorn men i slutändan blir tillväxten ändå positiv om man lyckas få fler människor i jobb. Befolkningsökningen innebär också att man har styrka att kunna ta emot flyktingar och se invandrarna i stort som en positiv kraft i tillväxten.

Ett positivt och säkerställt statistiskt faktum är att arbetslösheten i gruppen utrikesfödda nu inte längre ökar i Linköping. Idag ligger linköpingssiffran på 2 298 arbetssökande, och i program med aktivitetsstöd. Skillnaden mellan de båda östgötastäderna ökar nu drastiskt. Norrköping hade i december 2013 hela 3 556 arbetslösa, och i program.

– Så kommer återigen siffror som är glädjande och även det här är ett trendbrott i Linköping att arbetslösheten för utrikesfödda inte längre ökar längre. Det är ungefär lika glädjande som att ungdomsarbetslösheten minskar under 2013, säger Paul Lindvall och konstaterar att arbetslösheten för utrikesfödda tyvärr ökar i Norrköping.