• Johan Löfstrand har följt bullerfrågan ända från dess att han stegade in i riksdagen. Foto: Tommy Pettersson

Flygbullerfrågan löst för alltid?

Regeringens nya riktlinjer klara

Lagom till Socialdemokraterna i Östergötlands kongress i Motala fick man ett glädjande besked från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Nu är det färdigbullrat kring överklaganden och konflikter mellan myndigheter när det gäller bostadsbyggande kontra flygbuller.
Det stora problematiken med buller och bostadsbyggande i
Linköping och i övriga Sverige är nu löst hävdar Johan Löfstrand
socialdemokratisk riksdagsledamot. Johan är bostadspolitisk talesperson för
socialdemokraterna och sitter på östgötabänken så han är väl förtrogen med alla
turer i bullerfrågan.

Aktiv regering

Löfstrand menar att frågan har varit problematisk under en
lång tid när myndigheterna inte varit överens och han anser att
alliansregeringen stått passiva och tittat på utan några resultat att komma med.
Bostadsbristen är stor över hela landet och nästan hälften av alla kommuner i
har idag brist på bostäder. 2012 byggdes enbart 225 studentlägenheter i Sverige
samtidigt som mer än 280 000 unga är utan bostad idag.
Nu har emellertid den nya samarbetsregeringen löst frågan och
de nya riktlinjerna, som regeringen fattade beslut om under förra veckans
regeringssammanträde, är mycket tydligare gällande buller av olika slag. För
Linköpings del löser även de nya riktlinjerna problemen med flygbuller och de
överklaganden som förekommit.
–Nu är det på allvar dags att ta tag i bostadsfrågan i
Linköping. Vi har väntat länge och därför är det glädjande att regeringen nu
satt ner foten så vi kan komma vidare. säger Johan Löfstrand och fortsätter.
– Nu gör vi det möjligt att bygga fler lägenheter, samtidigt
som vi ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa. Detta, tillsammans med
regeringens bostadssatsning på 6,7 kommer göra skillnad.

Kongressen avklarad

I lördags var länets Socialdemokrater i farten och man valde
bland annat en ny styrelse. Efter Lena Micko lämnat för SKL kommer nu regionråd
Christoffer Bernsköld att leda distriktet som nyvald ordförande. Vice ordförande
blir riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson och till kassör valdes Anna Johansson
från Mjölby.
– Jag är glad och hedrad över att ha valts till ordförande för
Socialdemokraterna i Östergötland. Det ska bli både inspirerande och krävande
att fortsätta byggandet av Framtidspartiet, säger Christoffer Bernsköld i en
kommentar.