• Peter Borring är ordförande i östgöta-LRF som ligger bakom idén och förhoppningen att 50 procent av medlemmarna inom tre år kör på 50 procent fossilfritt bränsle i sina traktorer och lantbruksmaskiner. Foto: Leif Larsson

Flera skäl till LRF:s bränsleidé

Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland siktar på att 50 procent av medlemmarna inom tre år ska köra på fossilfritt bränsle till 50 procent. – Det kan bli svårt att uppnå målet men det känns bra att vi tagit ut riktningen, konstaterar Peter Borring, ordförande i LRF i Östergötland.

Östgöta-LRF ligger bakom 50-50-idén och uppmanar andra regioner att försöka klara av vad östgötarna hoppas ha uppnått 2020.

– Glädjande har länen Jönköping, Södermanland och Örebro antagit utmaningen och flera andra lär vara på gång, säger LRF-bossen.

Förnybart bränsle

Bakgrunden till idén om att köra på förnybart bränsle till 50 procent i traktorer, skördetröskor och andra lantbruksmaskiner har flera bottnar.

– Önskemålen inom lantbruket om sänkt skatt på fossil diesel är svåra att få igenom i rådande politiskt klimat. Vi behövde därför vara kreativa och komma på något annat. Samtidigt visar vi att vi inte bara ställer krav utan är beredda att göra något, framhåller Peter Borring.

Att man har som mål att köra på 50 procent förnybart bränsle, och inte 100 procent, har med skatteregler att göra. I dag är det en skatterabatt på koldioxidskatten för fossil diesel som används i lantbruket, alltså diesel baserad på råolja. Om koldioxidskatten är 3,20 kronor så betalas 1,70 kronor tillbaka. Dessa siffror är ungefärligen de som gäller just nu. Däremot finns ingen skatterabatt på miljöbränslet HVO. Dock gäller skatterabatten om man använder 50 procent HVO och 50 procent fossil diesel. Det är detta faktum som ligger till grund för det 50-procentiga initiativet från LRF.

– En del vill helt ha bort det fossila beroendet inom lantbruket och är därmed beredda att åsidosätta konkurrenskraften just nu med förhoppningen att det kan tas igen på lång sikt. Jag anser att åtgärder som vi gör nu ska vara kostnadsneutrala för lantbruket eller göra det billigare, poängterar Peter Borring.

Så skattemässigt fungerar idén om 50 procent fossilfritt bränsle. Även tekniskt är det inga problem. Det går nämligen att blanda HVO och vanlig diesel. Inga ingrepp i motorn behövs. Problemet är tillgången. HVO kan baseras på rapsolja, tallolja eller palmolja. Det sistnämnda är av olika skäl inte att föredra.

– En leverantör har en produkt med HVO och fossil diesel. I sommar valde leverantören att producera 100-procentig HVO för att leverera till bussbolag och åkerier som vill ha det i sin miljöprofil. Det har gett en brist på 50-50-bränslet, förklarar LRF-ordföranden.

En lösning vore att lantbruket kunde använda vanlig diesel när HVO inte är tillgänglig och jämna ut användandet när HVO finns så att det sett över tid blir förhållandet 50-50. Men det tillåter inte skattereglerna. Varje liter måste ha blandningen 50-50.

– I LRF finns därför idén om en samlad upphandling av bränsle. Det är också viktigt att visa petroleumproducenterna att det finns en marknad för 50-50-bränslet, påpekar Peter Borring.

LRF är således berett att vidta åtgärder som bidrar till bättre miljö och är samhällsekonomiskt fördelaktiga.

– Nu bör man agera från politiskt håll och kanske införa skatterabatt även för förnybart bränsle, avrundar Peter Borring.