Fler reser kollektivt

Under fjolåret fortsatte resandet med Östgötatrafiken att öka. 29,5 miljoner resor gjordes, vilket är en ökning med 3,5 procent.

Inom Norrköpings tätort så minskade det en aning, 7,9 miljoner till 7,8 miljoner resor. I Linköping ökade det däremot. Strax innan nyåret passerades tio miljoner genomförda resor med Östgötatrafiken.

Den största ökningen står Motala för procentuellt sett. Från en miljon resor till 1,1 miljoner, vilket är en ökning med nio procent.

Positiv utveckling

Trafiken på landsbygden står för ungefär 3,5 procent av alla resor under 2016. Östgötapendeln hade en resandeökning med åtta procent.

– Vi tror på en fortsatt positiv utveckling, och vår målsättning är att öka antalet resor som görs med Östgötatrafiken med ytterligare en miljon under 2017, säger Östgötatrafikens vd Sofia Malander i ett pressmeddelande.