• Fallolyckor i trappor är en av de vanligaste olyckor i hemmet där små barn är inblandade. Det finns flera regler kring hur trappor och räcken och annat i hem ska utformas för att minska olycksrisken. Foto: Leif Larsson

Fler regler ska förhindra olyckor i hemmet

Varje år skadas många barn i sin bostad i olika typer av olyckor. Det görs en hel del för att minska olyckorna och en av de senaste åtgärderna är att persienner och gardiner ska barnsäkras.

– I kommande byggregler från Boverket ska det regleras hur högt persiennsnören ska sitta och utformas så att barn inte kan trassla in sig i dem och riskera att kvävas, berättar Johan Grönqvist, bygginspektör på Norrköpings kommun.

Statliga Boverkets byggregler är föreskrifter ur plan- och bygglagen och är således lagar. Reglerna bygger på olika standarder hur hus ska byggas och byggas till. Reglerna gäller alla byggnader.

– Den nya standarden för persienner och gardiner börjar gälla den 1 juli 2014 men det är en övergångstid på ett år så lagen blir bindande ett år senare, berättar Lars Estlander, arkitekt på Boverket.

Säkerhetsbeslag

I byggreglerna finns många detalje, Johan Grönqvist upplyser om några av dem. En hel del av reglerna har kommit till för att framförallt skydda barn.

– Lågt sittande glas ska vara säkerhetsglas så att man inte skär sig. Det är gjort främst med tanke på barn. I köket ska det vara säkerhetsbeslag på skåp vid diskhon så att barn inte ska kunna komma åt kemikalier där. Samma sak gäller för knivlådan. Trappräcken ska vara utformade så att man inte kan få in huvudet där och fastna och till balkonger ska det finnas både säkerhetsbeslag och spärranordning.

Byggreglerna justeras från och till men borde kanske uppdateras oftare.

– På 1940-, 50- och 60-talet byggde man ungefär likadant. På senare tid styrs mycket av modetrender och kan göra att vissa regler behöver ändras. Ibland ser man trappor utan räcken och det är inte riktigt enligt bygglagstiftningen, säger Lars Estlander.

Kan bli böter

Det händer alltså att det byggs på ett sätt som inte följer rådande lagstiftning.

– Om man inte följer lagen kan det bli sanktioner från byggnadsnämnden som viten och förelägganden. Nämnden har inget inspektionskrav utan ett tillsynsansvar. De kan agera om de får kännedom om något som är lagvidrigt.

Lars Estlander har sett att hem som inreds i tv-program och i tidningsreportage emellanåt inte anpassar till plan- och bygglagen.

– Det är ett problem eftersom andra kan ta efter. Men det har blivit bättre med åren, säger han.

För att skydda sina barn så kan föräldrar själva göra en hel del i hemmet. Förutom att barnen värnas så betyder färre olyckor att försäkringsbolag sparar pengar. Det finns dock ingen premierabatt att hämta i en hemförsäkring om man förebygger mot olyckor hemma. I alla fall inte hos Länsförsäkringar.

– Det är däremot mycket viktigt att teckna barn- och olycksförsäkring. Många försäkrar bilen bättre än barnen. Det är viktigt att tänka på att försäkra barnen mot både sjukdomar och olyckor, tycker Pär Kaller, marknadschef sak- och livförsäkringar på Länsförsäkringar Östgöta.