• Länets styrkor samlade. Från vänster: Inger Schroeder, AF-chef i Norrköping, Sara Gernandt, sektionschef i Motala och Mjölby, Gabriella Gylling, AF-chef i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker och Peter Holmsten, AF-chef i Linköping. Foto: Kajsa Nilsson
  • För att få fler ungdomar i sysselsättning har man infört ett folkhögskoleprogram. Där får eleverna lättare läslusten tillbaka. Foto: Kajsa Nilsson

Fler jobb i länet närmsta året

Är du eller läser du till läkare, psykolog, kock, förskollärare eller lastbilsmekaniker ser det ljust ut för framtida arbete i Östergötland. För lagerarbetare, vårdbiträden, fotterapeuter och taxiförare ser det mörkare ut. Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadsutsikterna det närmsta året har offentliggjorts.

På det stora hela blir det fler jobb i Östergötland under det närmsta året, men arbetssituationen skiljer sig mellan länets kommuner. Linköping och Mjölby har fortsatt bra utveckling medan de östra delarna av länet har fortsatt sämre utveckling.

– Det blir tydligare att Linköping är det stora dragloket med stor tjänstesektor, Mjölby är stabila, Motala står still och den östra länsdelen går trögare. Men det bedöms att hela länet ska växa, ingen del kommer att gå bakåt, arbetslösheten sjunker, redogör Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Annelie Armérus under onsdagens presskonferens i Norrköping.

1 140 färre personer beräknas vara arbetslösa det sista kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan och under 2015 beräknas antalet minska med ytterligare 1 340 personer. Under 2014 bedöms 2 000 nya jobb skapas i Östergötland och man bedömer att ytterligare 2 500 jobb skapas under nästa år.

Utsatta grupper

Att få jobb i Östergötland kan ändå vara svårt och det finns utpekade faktorer som är extra hinder i jobbsammanhang. Personer som har dessa hinder ingår i vad Arbetsförmedlingen kallar utsatta grupper och de löper störst risk att hamna i långvarig arbetslöshet. Dit hör personer som saknar gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga, personer äldre än 55 år samt personer som är födda utanför Europa. Totalt utgör dessa personer 65 procent av de arbetslösa i länet. Annelie Armérus lyfter fram den viktigaste punkten.

– Brist på tillräcklig utbildning. Det krävs gymnasiekompetens eller mer på arbetsmarknaden i dag. Av dem som är födda utanför Europa saknar 50 procent gymnasiekompetens eller högre.

För att hitta dolda jobb har Arbetsförmedlingen under maj månad i samarbete med branschorganisationen Företagarna startat ett projekt där de besöker arbetsplatser för att diskutera eventuella jobbmöjligheter för de arbetssökande. För detta arbete finns en person anställd på heltid.

Folkhögskolesatsning

Ungdomsarbetslösheten sjunker i länet och ett steg för att få ännu fler ungdomar i sysselsättning är en motivationskurs för personer som saknar gymnasiekompetens.

– Ungdomar får pröva att plugga under annorlunda former. Det är ett mellanled för att få dem att komma tillbaka till skolan, många är skoltrötta sedan tidigare, förklarar Gabriella Gylling, arbetsförmedlingschef i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Linköpings arbetsförmedlingschef Peter Holmsten fyller i:

– Många fortsätter att läsa och får sina gymnasiebetyg. Det är ändå någon form av grundkrav på arbetsmarknaden, man måste ha gymnasiekompetens. Utan blir det tufft.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med cirka 600 arbetsplatser i Östergötland.

Så ser arbetsmarknaden ut i Östergötland.

Bristyrken:

Bagare, betongarbetare, civilingenjör (olika inrikningar, förskollärare, kockar, lastbildmekaniker, läkare, mjukvaru- och systemutvecklare, psykologer, röntgensjuksköterskor. 

Överskottsyrken:

Administratörer och sekreterare, barnskötare, fotterapeuter, försäljare (dagligvaror och fackhandel), lagerarbetare, skogsarbetare, taxiförare, truckförare, vårdbiträden.