• Karin Jonsson ser samarbetet som helt nödvändigt för att nå målen. Foto: Emma Garzon

Fibertillväxten ökar i Norrköping

Fibertillväxten i Norrköping ökade succéartat under 2016. IP-Onlys samarbete med kommunen visar på ett resultat där målen nåddes och under 2017 väntas utbyggnadstakten öka.

Samarbetet mellan Norrköpings kommun och IP-Only har visats sig innebära att allt fler tätorter har fått tillgång till fiber. Det var för ungefär ett år sedan som samarbetet påbörjades där Norrköpings Vatten och Avfall, NOVA, bygger stamnätet, och IP-Only bygger accessnätet.

Nästan klart

Under det här året som samarbetet har pågått har de nu kunnat redovisa goda resultat där resultaten har uppfyllts. Tätorterna Ljunga, Östra Husby och Arkösund är nästintill färdigbyggda. Av de cirka 4 500 möjliga anslutningarna på landsbygden har 75 procent beställt en fiberanslutning.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköpings kommun, säger att samarbetsmodellen som de har med IP-Only fungerar bra och att samarbete med privata initiativ är helt nödvändigt för att nå målen med att digitalisera kommunen snabbare än regeringens bredbandsmål.

– Nästa viktiga fråga för oss är hur vi ska använda digitaliseringens möjligheter för e-hälsa och andra samhällsviktiga funktioner när infrastrukturen är klar, säger hon.

Unikt i Sverige

– Vårt samarbete med Norrköping är helt unikt i Sverige, och något som jag vet många i övriga landet tittar nyfiket på. Med detta gemensamma arbete så fokuserar vi på våra styrkor i området, säger JC Svensson, regionchef Öst på IP-Only i ett pressmeddelande.

I nuläget pågår ett arbete med att få resterande 25 procent som ännu inte har beställt fiberanslutning att vara med.