Femöresbron lyfts bort

Tidigare i år upptäcktes att Femöresbron har drabbats av allvarliga korrosionsangrepp på stålverket. Under den här veckan kommer bron att fraktas till Bråvalla för att undersökas och efter det kommer beslut om åtgärder att tas.

– Borttagningen och flytten av bron gör vi för att kunna undersöka om bron kan renoveras eller inte, säger Anna Boholm, projektsamordnare på tekniska kontoret.

Flytten sker den 25 och 26 oktober, via flytande pontoner som läggs i vattnet vid Riksbron och placeras under Femöresbron. Efter det lossas brofästena och bron lyfts till pontonerna i sina tre delar. Brodelarna forslas sedan tillbaka till strandremsan nedanför Riksbron där de lyfts upp på lastbilar för att föras till Bråvalla.

Ingreppet kommer att filmas av en extern aktör på uppdrag av Norrköpings kommun för att dokumentera hur bron sitter ihop och för att underlätta en montering om det skulle bli aktuellt.

Beroende på vilket skick bron är i förbereder tekniska kontoret för den långa processen att eventuellt bygga en ny bro. Det skulle i sin tur innebära en något stökig tid på norra strandbanken, därför samlar kommunen redan nu in synpunkter från fastighetsägare och boende i området.