• Feministiskt initiativ i Norrköpings ordförande och sekreterare är positiva inför det kommande valet. Foto: Anna Ek

Feministiskt initiativ växer i Norrköping

Sedan årsskiftet har Feministiskt initiativ i Norrköping exploderat i medlemsantal och det medför ett stort självförtroende inför det kommande kommunalvalet.

Feministiskt initiativ i Norrköping växer i extrem fart och har sedan årsskiftet gått från 19 medlemmar till dagens 91. Avdelningen i Norrköping är relativt nybildad och håller i dagsläget på med att forma det starka parti som de hoppas bli.

– Just nu jobbar vi med att forma till oss och att få ut folk på olika uppgifter, att forma grupper kring olika frågor och att samla ihop oss med alla nya krafter som har kommit in, säger Sandra Isaksson, ordförande feministiskt initiativ i Norrköping.

Behovet ökar

En av anledningarna till att feministiskt initiativ ökar i den takt de gör tror Sandra och Ingrid är att behovet har ökat.

– Det har eskalerat ett behov av feminism och av att förändra samhället åt ett annat håll. Det har helt enkelt gått för långt med den politik som har varit. Feministiskt initiativ som parti är ju ganska nytt och nya saker behöver ofta lite tanketid för många, säger Ingrid Esbjörnsson, sekreterare för feministiskt initiativ i Norrköping.

Alla är välkomna

Det är inte bara unga kvinnor som är medlemmar i FI. De flesta är kvinnor i 25- till 35-årsåldern, men vissa medlemmar är betydligt äldre än så och av motsatt kön.

– Vår äldsta aktiva medlem är faktiskt en man i 70-årsåldern, säger Sandra Isaksson, ordförande FI i Norrköping.

Det är många som tror att feministiskt initiativ är ett parti för endast kvinnor. Det är något som ordföranden Sandra och sekreteraren Ingrid Esbjörnsson inte håller med om.

– Feminismen kommer in i allt. Feministiskt initiativ ifrågasätter maktstrukturer och verkar för jämställdhet, säger Ingrid.

Media påverkar

Att orättvisor exponeras i allt större grad i media tror Ingrid och Sandra kan vara ännu en bidragande orsak till feministiskt initiativ växer allt snabbare.

– Många berörs av till exempel de många kontroversiella våldtäktsdomarna som har varit den senaste tiden och den kvinnosyn som ligger bakom att det blir såhär har fått många att öppna upp ögonen, säger Sandra Isaksson.

Ingrid och Sandra tror inte att antalet felaktigheter har ökat eller att samhället har blivit värre vad gäller våld mot kvinnor. De tror dock att man i dag ser på problemen från en annan synvinkel som gör felaktigheterna lättare att lokalisera och att synliggörandet av problemen är viktigt.

Parti med samhörighet

Feministiskt initiativ är inte ett enfrågeparti, menar Ingrid och Sandra. Det rör sig i stället om att det är ett parti för alla människor, oavsett bakgrund och mål. De säger att feministiskt initiativ står för allas jämställdhet och värde.

– Det är människor som får ta plats. Man måste inte känna att ”jag är en politiker” eller ”jag har en politikerfamilj bakom mig”. Utan ”jag som människa har behov och åsikter och det kan jag komma fram med”, säger Ingrid.