• De sjuka och söndervittrade almarna i Folkparken är nedtagna. Nästa steg blir att plantera nya träd. Foto: Tina Andersson

Färger, former och klorofyll

Träd ska ge nytt liv åt Folkparken

Trädbeståndet i Folkparken ska föryngras. 50 nya träd ska planteras och lika många ska plockas bort. Några av dem är 120 år gamla almar, som drabbats av almsjuka.

Tekniska kontoret har påbörjat ett föryngringsarbete av Folkparken där 50 nya träd ska planteras och lika många ska tas bort. Anledningen är att flera av de jättelika almarna, som planterades i slutet av 1800-talet, börjat vittra sönder eller drabbats av almsjuka.

– Det pågår ett ständigt föryngringsarbete av träden i Norrköpings parker för att de ska vara vackra och trädrika. I just Folkparken vill vi skapa en mångfald av träd med olika egenskaper. Vi tänker oss både hängande och pelarformade sorter, med såväl runda som flikformade blad, säger Johan Lewander, landskapsingenjör på tekniska kontoret.

Utöver formerna på de olika lövverken ingår även olika lövfärger och en hel del udda sorter i planeringen. Av de 50 nya träden kommer nio stycken att få en minnesmärkning med koppling till de artister och konstnärer som deltog i samband med Norrköpings uppmärksammande av Earth Hour 2017. Artister som får ett eget träd är Frida Öhrn, Lisa Miskovsky, Jojje Wadenius, Janne Schaffer och Edo Bumba.

Under våren och hösten 2017 kommer tekniska kontoret att genomföra drygt 100 nyplanteringar av träd i stadsmiljön i Norrköping för att även kommande generation ska få en frön stad.