Faran över på Händelö

Polisen inleder förundersökning om brott

Det viktiga meddelandet till allmänheten, VMA som skickades ut i onsdagskväll angående explosionsrisk vid en industrianläggning på Händelö gäller inte längre. Det VMA som tidigare utfärdades har dragits tillbaka och faran är över.

 

Faran är över

Det var vid lunchtid i onsdags som en tank med akrylsyra på Händelö i Norrköping blev överhettad och det rådde då explosionsrisk i området. Personer som vistades inom 800 m från företaget DOW på Ramshällsvägen uppmanades att omgående lämna Händelö.

Klockan halv två på natten mellan onsdag och torsdag hade räddningstjänsten påbörjat tömning av tanken med akrylsyra i Containern. Det ämne som då kom ut hade en starkt lukt som spreds i området. Utanför avspärrningarna fanns dock inga hälsorisker.

 Vid fyratiden hade tömningen av tanken klarats av och man bedömde att explosionsrisken var avvärjd. Detta innebär nu att de vägar som tidigare varit avstängda nu är öppna för trafik. En mindre väg är avstängd upp till företaget DOW, vilket påverkar tillgängligheten för några få företag.

Nu återstår arbetet med att sanera marken från den akrylsyra som runnit ur tanken. Räddningstjänsten kommer att finnas på plats under torsdagen för att tillsammans med företaget och kommunens miljökontor arbeta med sanering av marken.

Förundersökning inleds

Platsen där den aktuella lastbilen, med behållaren som innehöll akrylsyra, stod spärras nu av för att genomföra en kriminalteknisk undersökning.

Polisen har under torsdagsmorgonen beslutat att inleda en förundersökning med brottsrubriceringen allmänfarlig vårdslöshet. Anledningen till det är att polisen gör bedömningen att det finns anledning att anta att ett brott kan ha inträffat.

Dessutom kommer förhör att hållas med personer som har uppgifter att lämna om bakgrunden till den uppkomna händelsen. I inledningsskedet finns ingen misstänkt person i ärendet.