Får miljoner i EU-medel

Under 2017 har skolor och förskolor i Norrköpings kommun hämtat hem drygt 3 miljoner kronor i utvecklingsmedel för projekt som sträcker sig över flera års tid och som täcker kostnader för kompetensutveckling, omvärldsanalys och elevutbyten.

– I slutänden är detta medel som kommer våra barn och unga tillgodo, både genom att de får möta inspirerade lärare med spetskompetens och genom att de själva får en unik möjlighet att lära känna och samarbeta med elever och lärare från andra länder och kulturer. För många blir utbytet en positiv erfarenhet som de bär med sig hela livet, säger Katarina Sperling.

De fick bidrag

De skolor som beviljats medel för utvecklingsprojekt är Ebersteinska gymnasiet för arbete kring passiva hus. Ektorpsringen som ska utbyta erfarenheter och fortbilda lärare kring datalogiskt tänkande och programmering i skolan. Utbildningskontoret som ska utforska de mest framgångsrika metoderna för att jobba med inkludering av nyanlända. Second Chance School för att utveckla det Nordiska Second Chance School-nätverket för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Samtliga samarbetar med länder inom EU.