• Har väl granbarksborren fått fäste kan den ställa till med stor skada vilket innebär ekonomisk förlust för skogsägaren. Här på bilden är det en ny skogsplantering Foto: Tommy Pettersson
  • Gamal och gärna stormfälld skog är vad granbarkborren vill ha. Foto: Tommy Pettersson
  • Flest fällor har placerats ut i Åtvidaberg. Foto: Tommy Pettersson

Fällor för Granbarkborren

Skogsstyrelsen har nu satt ut fällor i syfte att inventera granbarkborrens utbredning i riket. I Östergötland är det främst i Åtvidaberg man satt ut fällor för granbarkborren att ramla i. Efter maj månads utgång vet man mera om hur hårt drabbat länet är.

Håkan B Gustafsson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Östergötland och vet att berätta mera om hur granbarkborrens framfart i länet och hur man jobbar för att minska dess skadeverkningar.

Granbarksborren går i fällan

– Hur läget är just nu vet vi inte och det är därför som vi förra onsdagen placerade ut en mängd fällor i främst Åtvidabergs kommun. Fällorna kan liknas vid drygt en och en halv meter långa svarta plaströr där det finns något som liknar en tepåse med ett hormon som tilltalar granbarkborrens parningsbenägenhet. Fällorna töms regelbundet och när maj månad löpt ut så vet vi hur det är ställt här i länet. Genom att kartlägga när granbarkborren svärmar kan Skogsstyrelsen ge skogsägare vägledning om hur många veckor de har på sig att få ut skadat virke ur skogen. På Skogsstyrelsens webbplats publiceras varje onsdag uppdaterad information om hur många granbarkborrar som fångats in i de olika områdena samt råd till skogsägare om lämpliga åtgärder med hänsyn till den aktuella fångsten i området.

Hemsida berättar

 När svärmningen skett kan granvirke som är grövre än 10 centimeter och som avverkats innan svärmningen vara angripet. Det måste därför vara ute ur skogen i god tid innan den nya generationen granbarkborrar lämnar virket. Datumen för när virket ska vara ute ur skogen varierar över landet. Generellt gäller att virket ska ha forslats till terminal, skogsindustri eller gjorts otjänligt som yngelmaterial senast förste juli i Gävleborgs län, södra Dalarna och söderut, respektive 15 juli norr. Inom bekämpningsområdet för Östergötland för granbarkborre får det inte ligga kvar mer än högst 5 kubikmeter färskt granvirke per på produktiv skogsmark.

Ställer till stor skada

– Granbarksborren är bara någon millimeter stor men kan ställa till stor skada om den får fäste. För att den ska trivas vill den ha en varm vår. Våren 2006 var ett riktigt besvärligt år och det låg fortfarande kvar virke efter stormen Gudrun. I år har det varit en ganska varm vår men vi vet inte riktigt hur det ser ut med granbarkborren och hur den svärmar här länet, avslutar Håkan B Gustafsson på Skogsstyrelsen i Östergötland.