• Den senaste BRIS-rapporten visar på att telefonkontakterna minskat samtidigt som barnen i högre grad tar kontakt via datorn. Foto: Kajsa Nilsson
  • Gunnel Johnsson, BRIS-ombud i region öst. Foto: kajsa Nilsson

Få pojkar hör av sig till BRIS

Varje år producerar BRIS en rapport över det gångna årets arbete. Centralt för årets rapport är den tydliga ökningen av kontakt via nätet vilket även är det som BRIS fortsättningsvis ska fokusera på.

BRIS började dokumentera sina samtal med barn och ungdomar under åttiotalet. 2012 års siffror visar på den högsta frekvensen av samtal hittills. Under året hade de 28 718 stödjande kontakter där barn och ungdomar hört av sig via mail, telefon eller chatt för att få hjälp med det som tynger dem.

Könsskillnad

- Vi ser en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor, och vet inte exakt vad vi ska göra för att få pojkarna att också våga höra av sig, säger Gunnel Johnsson, BRIS-ombud i region öst.

Under 2012 var det 81 procent flickor och 18 procent pojkar som hörde av sig, året innan låg siffrorna på 78 procent flickor och 20 procent pojkar.

Kuratorer i Stockholm

BRIS har fem regionkontor i Sverige och till hösten ska en omorganisering ske. Istället för att ha stödverksamheten utspridd på 500 jourare runt om landet ska verksamheten centraliseras.

- Vi ska anställa 18 nya kuratorer till Stockholmskontoret. Dessa personer ska enbart fokusera på stödverksamheten och vi tror att de kommer kunna utveckla verksamheten bättre om de befinner sig på samma plats, säger Anette Lindros, BRIS-ombud.

Där barnen är

- Ska vi vara där barnen är måste utveckla oss. Telefonkontakterna har minskat med 13 procent sedan förra året medan mail och chatt har ökat med 16 respektive 13 procent, säger Gunnel Johnsson.

Chatten ökar hela tiden och varje kontakt tar ungefär 40 minuter. Förutom chatten har även diskussionsforumet fått uppsving och barnen hjälper varandra genom att diskutera sina problem. Under 2012 gjordes 46 507 inlägg i diskussionsforumet, året innan var det 38 484 inlägg.

Kajsa Nilsson

kajsa.nilsson@norrkopingsmagazinet.se

Citat: - Vi ser en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor, och vet inte exakt vad vi ska göra för att få pojkarna att också våga höra av sig. - Gunnel Johnsson, BRIS-ombud