• Navestadsskolan visar en positiv trend i svenska som andraspråk, säger Sofie Lindén. Foto: Emma Garzon
  • Olle Johansson tycker att det är viktigt att hitta andra vägar in på arbetsmarknaden, utan formell gymnasieexamen. Foto: Emma Garzon

Få får godkänt i detta ämne

Färre nior från Norrköpings kommunala skolor är behöriga till gymnasiet, vilket till viss del beror på de nyanlända eleverna. Den största negativa trenden syns i ämnet svenska som andraspråk.

Jämfört med vårterminen 2015 har andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet sjunkit med tre procentenheter till 76 procent, enligt det preliminära resultatet. Om de som har bott i Sverige i max fyra år inte räknas med är 83,1 procent behöriga. 2015 gick 83 nyanlända elever ut årskurs nio och i år är det 133. Andelen godkända i matte och svenska ligger på ungefär samma nivå som förra året, medan det syns en liten försämring i engelska. Endast hälften har blivit godkända i svenska som andraspråk och andelen har sjunkit med 16 procentenheter.

– Det är en anmärkningsvärd förändring som kräver uppföljning, säger utbildningsdirektör Mats Olsson.

Många nyanlända når framgång

Mats Olsson poängterar att det även går bra i skolan för många nyanlända.

– Det mest utmanande programmet på gymnasienivå, natur, har störst andel elever med utländsk bakgrund. Det är en tuff väg in i vårt utbildningssystem, men många har höga ambitioner, goda förmågor och når framgång.

Men det är svårt för alla att klara av gymnasiet. Därför tycker Olle Johansson, ordförande i utbildningsnämnden, att det är viktigt att hitta andra vägar in på arbetsmarknaden, utan formell gymnasieexamen.

Skillnader mellan skolorna

Det finns stora skillnader mellan skolorna i Norrköping. På Borgsmoskolan och Söderporten är många elever obehöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Medan fem skolor förbättrar sina resultat inom många områden, bland annat behörighet till gymnasiet och meritvärde.

– En förebild är Navestadsskolan som visar en positiv trend i svenska som andraspråk, säger Sofie Lindén, forsknings- och utvecklingschef på utbildningskontoret.

Navestadsskolan har en speciellt duktig pedagog i svenska som andraspråk, fler lärare är anställda som har utbildning i ämnet och de har en förstelärare som har drivit på språkutvecklingen. Dessutom jobbar skolan med språk i alla ämnen.