• Böckerna dokumenterar innerstadens förvandling från 2013 fram till idag. Foto: Tina Andersson
  • Byggnadsantikvarien Evy Rydergård har dokumenterat rivningstomternas förvandling från parkeringsytor till bebyggda kvarter i tre reportageböcker. Foto: Tina Andersson

Evy dokumenterar innerstaden i förvandling

Det var när Evy Rydergård bosatte sig i Norrköping som hon lade märke till var vi parkerade våra bilar. Under många år har den numera pensionerade byggnadsantikvarien studerat och dokumenterat hur stadens rivningstomter använts som parkeringsytor och hur de har bebyggts genom åren och fram till idag.

Evy Rydergård har noggrant följt stadsbyggnadsutvecklingen i Norrköping och har genom åren dokumenterat stadens rivningstomter och dess funktion som bilparkering.

– Jag tyckte det var väldigt märkligt hur de här stora ytorna bröt upp stadsbilden och användes som parkeringsplatser, berättar Evy.

I sin kandidatuppsats studerade hon särskilt kvarteren Lyckan, Spinnrocken och Aspen, där det sistnämnda fortfarande inhyser den stora parkeringsplatsen bakom köpcentret Spiralen. De övriga har bebyggts och blivit till självklara mötesplatser i stadsrummet.

Välplanerad gata

Favoritgatan är den delen av Hospitalsgatan som går mellan Nya torget till Drottninggatan.

– Jag gillar tydligheten med trottoarer där människor vet att man ska gå, husen är lagom höga och det finns träd som gör gatan till ett rum, där människor lätt kan ta sig fram och hitta en plats att mötas upp vid, säger Evy och betonar gränsernas betydelse för människors trygghetskänsla i ett stadsrum. Ett exempel på sådana platser är stora parkeringsytor.

– De blir som tomma hål i stadsbilen.

Tusentals bilder

När Norrköpings kommun på allvar tog tag i rivningstomterna i innerstaden 2010 hade Evy redan samlat på sig ett stort arkiv med bilder efter att ha dokumenterat utvecklingen sedan i mitten på 1990-talet. Av dem och många, många fler bilder har det blivit inte mindre än tre reportageböcker, som hon gav ut i maj i år.

– Jag hade tidigare gett ut boken "Parkering som stadsbild" och ville följa upp den med mina bilder för att se vad som hade hänt genom åren. Norrköpings innerstad har genomgått och är fortfarande mitt uppe i en omvälvande förvandling.

Naturlig uppföljning

Böckerna sträcker sig från 2013 och fram till idag och visar bland annat hur de långvariga rivningstomterna gett karaktär åt hela kvarter med sin funktion som parkeringsyta. Ett exempel är tomterna längs Västgötegatan, Tunnbindaregatan och Garvaragatan, som idag bebyggts med flera bostadshus, parkeringshus och en framtida park. Just Västgötegatan tycker Evy har blivit lyckad.

– En stor omflyttning innebär alltid en stor risk, men här har man lyckats skapa ett rum. Det är inte alltför trångt mellan husen och arkitekturen smälter väl in i det gamla industriområdet, men vi kan ändå se att de är byggda under vår tid.

Nu hoppas hon att böckerna ska komma till användning som ett tidsdokument över innerstadens snabba förvandling.

– Byggtakten i innerstaden är en stor kulturhändelse. Jag tycker mina böcker kan verka som ett kulturminne – såhär hade vi det och såhär blev det.