•  Eva Andersson vill lyfta fram den unika reseupplevelsen som vår gemensamma nordisk/baltiska natur erbjuder. Foto: Tommy Pettersson

EU pengar till cykling

Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland får nu finansiering inom EU-programmet Central Baltic till det internationella projektet "Lakesperience".

Denna finansiering ger möjlighet att arbeta vidare med utvecklingen av nya cykel- och vandringsleder i regionen, med fokus på området runt Kinda kanal och sjösystemet i södra Östergötland. Med sig har man finska, estniska och lettiska samarbetspartners och målet är att attrahera fler turister att besöka utpekade områden i alla fyra länderna.

Binder samman sjöar

Projektet Lakesperience binder samman sjöarna Åsunden, Järnlunden och Stora Rängen med Pyhäjärvi & Näsijärvi (Finland), Peipsi (Estland) och Burtnieku (Lettland) som en gemensam turistattraktion.

– Vi ska arbeta tillsammans för att på bästa sätt lyfta fram den unika reseupplevelsen vår gemensamma nordisk/baltiska natur erbjuder. Finansieringen innebär möjligheter att utveckla bra marknadsföringsmaterial och gemensam synlighet internationellt. säger Eva Andersson (S), förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland.

Tyska turister

Det treåriga projektet syftar till att stärka länderna runt Östersjön som en intressant reseanledning för framförallt den tyska resemarknaden.

Det ska man göra genom att fokusera på livet runt våra insjöar. Dessa är en viktig del av kulturen i de deltagande länderna ur både rekreationssyfte och besöksnäringsperspektiv. Nu tar man alltså ett nytt grepp och gör gemensam sak för att försöka komma fram till hur sjöarna och omgivande miljöer kan utvecklas på bästa sätt, både för bofasta och turister – inhemska såväl som utländska.