Ett lugnare centrum

Den senaste tiden har det var oroligt i Klockaretorpet i sydvästra Norrköping. Bilbräder, stenkastning mot blåljuspersonal och inte minst en omfattande droghandel har gjort att bostadsområdet känns otryggt, även för dem som inte bor där. Nu kommer kommunen och HSB med flera lösningar på hur området återigen ska blomstra och bli säkert.

Thomas Lindquist är områdesutvecklare på HSB och han talar klarspråk och hymlar inte med vad som är roten till mycket av problemen i Klockaretorpet.

– Det är helt enkelt drogerna som är orsaken till att det är oroligt i området. Dels för att det finns de som missbrukar, men det finns även de som säljer. Och när det kommer in pengar i bilden, det är då som det börjar bli riktigt obehagligt. Det är aldrig acceptabelt och när nu, främst polisen, satt ner foten så blir det stökigt och oroligt.

Droghandel orsak till oro

Thomas Lindquist talar med fast röst. Han säger sig pratat med flera av ungdomarna och att de, en och en, är både artiga och trevliga. Det är när de kommer ihop i gäng, tar droger och eggar varandra som det blir otrevligt.

– Jag vill bara klargöra att det handlar om en liten klick som har fått härja lite på ett begränsat området. Går man ett hundratal meter därifrån så är det lugnt och inte alls bråkigt.

Thomas Lindquist har jobbat två år med att vara just områdesutvecklare. De åtgärder som nu presteras är inget man plötsligt kommit på utan med dem har han jobbat sedan han tillträdde.

Prio ett

– Saker och ting prioriteras när sådana saker händer men både vi och politiken är överens och då händer det saker, avslutar Thomas Lindquist som menar att man måste lita på och samla ihop alla goda krafter som föreningsliv, organisationer och även företagen. De planerade åtgärderna är många. Dels handlar det om att rusta upp där underhållet är eftersatt, öppna upp ytor, stötta de som driver olika rörelser och sätta upp belysning där sådan fattas samt att driva bort de som är kriminella i området. Så skapar man att lugnare centrum.