Ersättning för återkallad mat

Den 16 april beslutade Norrköpings kommuns leverantör Sodexo att återkalla matportioner eftersom en provtagning visat tecken på listeria i en av kylarna. Det var en säkerhetsåtgärd i förebyggande syfte. Inget tydde på att listeria fanns i maten och kommunen har heller inte fått uppgifter om att någon har blivit smittad. De som fick sin mat återkallad fick ersättningsportioner, och de behöver varken betala för dessa eller för maten som togs tillbaka.

– Vård- och omsorgskontoret har fattat beslutet att inte ta betalt för en veckas mat under april månad. Debiteringen för matleveranserna kommer att justeras och synas på juni månads faktura, säger vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson i ett pressmeddelande.

De berörda kommer att få ett brev om beslutet.