En stad i tillväxt

Norrköpings kommun var nöjda och glada när man i veckan fick flera positiva besked i Magdalena Anderssons höstbudget.

Ostlänken var omnämnd vilket gör att kommunen kan fortsätta att vässa spadarna för en byggstart i augusti 2017. När infrastrukturpropositionen kommer i oktober får förhoppningsvis dragloket i tillväxtsammanhang, snabbjärnvägen Järna - Linköping, ännu mer stöd och klargöranden.

Skolan och välfärden får extrapengar vilket behövs inte minst på skolsidan där kunskapsnivån kan bli högre med hjälp av fler lärare.

Fortsatt byggande

En kommuns välmående och tillväxt bestäms inte av nationella intresseorganisationers enkäter och rankinglistor. Det vilar därför ett stort ansvar på tidningshusen att se på andra tecken på utveckling än enbart årliga attitydmätningar.

Mått på tillväxt kan vara ett stort antal byggkranar som susar runt i luften. Hela 15 000 bostäder ska byggas fram till år 2030 och kommunens Hyresbostäder uppmanas ta spets i byggandet av minst 200 lägenheter per år om inte de privata marknadskrafterna nappar på möjligheterna att hänga med när Norrköping växer.

Ut och cykla

Ett annat mått på tillväxt är att man har mycket på gång i kommunal infrastruktur. I Norrköping pågår under hösten pågår flertalet väg- och gatuarbeten samt en satsning på cykeln som transportmedel. En kommun i tillväxt har råd att sköta underhållet av gator och vägar. Dessa hårda tekniska faktorer berättar dock inte om hur människor mår.

En regerings- eller kommunal budget handlar inte så mycket om konkreta årliga siffror och ekonomiska dispositioner som det gör när en förening eller ett företag lägger en budget. En offentlig budget handlar mer om att skapa förutsättningar för att människor ska få en social, politisk och ekonomisk ram för fortsatt utveckling på både individnivå såväl som på samhällelig nivå. Till syvende och sist avgör väljarna i allmänna val om det politiska systemet för att leverera.