En pendlingsvänligare tidtabell

Jämnare turer för Östgötapendeln och bussar som har en mera pendelvänlig tidtabell. Det är några av nyheterna när Östgötatrafiken presenterar sin nya tidtabell.

Från och med den 15 december kommer Östgötatrafikens nya tidtabell att gälla. Den innebär att Östgötapendeln kommer att avgå jämnare och då var 20 minut efter att under det senaste åren haft en ryckig tidtabell då konkurrensen om spårtiderna varit hård mellan SJ och Östgötatrafiken men i och med den nya tidtabellen så har samarbetet blivit bättre och det kommer resenärerna att märka av. Pendeln kommer numera att, med få undantag att avgå med 20 minuters intervaller.

Norrköpings tätort och skärgården

Linjerna i Norrköpings tätortstrafik har så långt det varit möjligt fått bättre anpassningar till varandra vid Söder Tull i lågtrafik. Bussarna ankommer samma minuttal 25 och 55 till Söder Tull. Antalet turer med skärgårdsbåtarna kommer att minskas och prioritering läggs på arbets- och skolpendling samt någon tur per vardag för övriga resor. De flesta turer har koppling till och från ordinarie kollektivtrafik eller skolskjuts på land. Dessutom sker vissa förändringar gällande vem som får resa med denna trafik när båtarna vintertid ersätts med svävare. Då är det enbart den som är folkbokförd på någon ö i skärgården som kommer att ha möjlighet att beställa en resa. Man måste i förväg ringa till ÖstgötaTrafiken och registrera sig. Anledningen till denna förändring är att svävarna har färre antal platser än båtarna och vi behöver kunna garantera trafiken för de boende på öarna.

Ny tidtabell för Östgötapendeln i vår

Trafikverket har sedan 2011 ersatt gamla kontaktledningar med nya mellan Mjölby och Nässjö. Detta arbete ska vara avslutat i mars 2014. Då kommer vi återigen att kunna erbjuda fler avgångar från Östergötland till Jönköpings län. För Östgötapendeln släpper vi därför en tidtabell som gäller från 15 december till 2 mars och en tidtabell som gäller från 3 mars till 14 juni.