• Anna-Lena Johansson visar remissversionen av Överenskommelsen, ett dokument som ska främja samarbetet mellan kommunen och idéburna organisationer i Söderköping. Foto: Leif Larsson

En överenskommelse om samarbete

Om några månader träder Överenskommelsen i kraft i Söderköping. Tanken med dokumentet är att skapa utbyte och samarbete mellan kommunen och idéburna organisationer. – Ett huvudsyfte är att visa hur viktigt föreningslivet är för samhället. Kommunen kan hjälpa föreningar och samtidigt ha nytta av det själv, påpekar Anna-Lena Johansson, planerare och utredare på tekniska förvaltningen och den som formulerat det tolvsidiga dokumentet.

Det som kallas Överenskommelsen startade för några år sedan i den sociala sektorn på riksnivå. Meningen är att alla kommuner ska ha det. Dags nu i Söderköping. Nyligen var remissrundan avslutad och i höst ska ett slutgiltigt dokument passera tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Förhoppningsvis börjar dokumentet att gälla i slutet av året. Det revideras efter år och ska sedan fortsätta att gälla, konstaterar Anna-Lena Johansson.

Tre vinnare

Den idéburna organisation som vill vara med undertecknar Överenskommelsen. Det är ett ”mjukt” avtal men de som är med förväntas följa intentionerna i dokumentet. Både kommunen och organisationerna har ansvarsområden som ska uppfyllas.

I grunden är det ett sätt att skapa samarbete, både mellan kommun och föreningar och mellan föreningarna själva. Ett exempel på samarbete är när en förening behöver hjälp med en uppgift och då kan kommunen ordna en arbetsmarknadsåtgärd för en person. Personen får något att göra, lär sig saker och bättre förutsättningar att få jobb.

– Både personen, föreningen och kommunen har nytta av en sådan lösning. Det finns redan samarbete mellan kommunen och föreningslivet men att skriva ner det i ett dokument gör det mer tydligt för alla. Dessutom är Överenskommelsen ett bra arbetsverktyg för oss i kommunen, fastslår Anna-Lena Johansson.

Fruktbara stormöten

En av punkterna i Överenskommelsen är att det ska ordnas två stormöten om året där organisationer kan ta upp olika saker och kommunen kan berätta om hur de arbetar med olika frågor.

– Det är mer effektivt att ge information till många samtidigt och föreningar får tillfälle att komma till tals och få information. Alla organisationer behandlas lika och har samma villkor.

Anna-Lena Johansson har märkt fler bra effekter med dessa stormöten som man redan haft två av i våras då dokumentet diskuterades.

– Föreningar började prata med varandra, undrade hur man gjort i olika frågor och hur man kunde hjälpas åt.

Högst delaktiga

Dokumentets remissversion kan läsas på Söderköpings kommuns hemsida. Det är framtaget av en arbetsgrupp på kommunen, har haft en politisk referensgrupp och bygger mycket på det som kom fram på de två stormöten i våras då omkring 70 personer från föreningslivet deltog.

– Så de idéburna organisationerna är högst delaktiga i Överenskommelsen, klargör Anna-Lena Johansson.