• Gert Wahlbeck och Marie Landh på Idrott & Fritd på Söderköpings kommun tar en rundtur där det snart finns en skogsstig som både de med rullstol och rullator kan ta sig fram. Enkilometersslingan börjar vid Skogspojkarnas klubbstuga vid Albogaleden. Foto: Leif Larsson
  • Sven Olsson i kommunens Natur- och skogsgrupp röjer och avverkar för att göra plats för den nya stigen. Foto: Leif Larsson
  • Marie Landh och Gert Wahlbeck känner på ytan vid utegymmet som byggdes i fjol. Den nya stigen som förhoppningsvis är klar någon gång i juni ska ha samma hårda yta så att rullstolar lätt kan ta sig fram. Foto: Leif Larsson

En ny stig som alla kan nyttja

I Söderköping byggs ett nytt spår i skogen som ska vara tillgängligt för alla, även för dem som sitter i rullstol eller har rullator. En gång för alla kallas den nya enkilometersslingan.

– Jag tror det finns ett stort behov av en sådant här spår. Även de som har svårt att gå kan nyttja stigen, påpekar Marie Landh, verksamhetsansvarig hos Idrott och Fritid på Söderköpings kommun.

Kommunen bygger den nya slingan som börjar precis vid parkeringen till idrottsföreningen Skogspojkarnas klubbstuga vid Albogaleden. Knappt halva sträckningen blir nybyggd, med ny belysning, medan resten kopplas ihop med befintligt motionsspår som redan är belyst.

– Det är samma underlag runt hela stigen, en hård jordyta som liknar den på kanalbanken här i Söderköping. Det blir bra möjlighet för rullstolar och rullatorer att ta sig fram. Spåret blir 1,60 meter brett så två rullstolar får plats i bredd. Lite stigningar och lutningar finns, det går inte att komma i från. Men de ska inte bli för branta och jämnas till så mycket som det är möjligt. På vissa platser blir det räcken att hålla sig i och var 200:e meter sätter vi upp bänkar som man kan vila på, redogör Marie Landh.

Skogskänsla

Marie Landh och Gert Wahlbeck, fritidsutvecklare på Idrott & Fritid, guidar tidningen runt enkilometerspromenaden. En björkdunge passeras, ett öppet fält syns till vänster och i övrigt är man i barrskog.

– Man går i natur hela tiden och hör fåglarna kvittra. Känslan av att vara i skogen infinner sig, säger Marie.

– Det här är den första stig som är tillgänglig för alla som kommunen bygger. Jag tror många kommer att använda stigen och inte bara Söderköpingsbor, påpekar Gert som kom på det fyndiga namnet En gång för alla.

I april drog arbetet i gång med att gallra och avverka en del träd och i maj och juni fortsätter arbetet med att markbereda, dränera, sätta upp belysning, frakta in schaktmassor, sätta upp bänkar. Söderköpingsföretagen SM Entreprenad och Elcenter gör markarbetet och ordnar belysningen. Kommunens Natur- och skogsgrupp är också med i det hela.

– Det är ett större projekt än man först tror. Någon gång i juni hoppas vi att det är klart. Men vi vågar inte sätta något datum eftersom vädret kan ställa till det, förklarar Marie.

Vill nå alla

För att det ska bli en så välanpassad stig som möjligt så hämtar kommunen in synpunkter från både Funkisam, en förening för samverkan för funktionsnedsatta, och Neuroförbundet i Söderköping, intresseorganisation för dem med neurologiska åkommor. Kommunen har också fått hjälp med finansieringen. Man satsar själva 350 000 kronor och 250 000 kommer från Region Östergötlands Natur- och friluftsråd. Förra året så byggdes ett utegym precis vid idrottsklubbens hus. Av elva stationer så är fem handikappanpassade. I samband med stigbygget så görs även grillplatsen precis vid starten i ordning. Nya bänkar och bord placeras så att rullstolar kan komma intill. Sedan har Söderköpingsborna en samlingsplats med många möjligheter - för alla.

– Vi har försökt hitta en röd tråd med tillgänglighet, stig, grillplats och gym. Vi vill nå alla målgrupper, klargör Marie Landh.