En lång het sommar

Det känns i luften som om vi ska vara beredda på en lång, het sommar och då tänker jag inte på medeltemperatur eller soltimmar i Norrköping. Det är mer hettan och den stickande lukten av brandröken från brinnande bilar som jag tänker på.

Förebyggande arbete

Bilar, husvagnar och soprum brinner och har brunnit i både Norrköping och Linköping i stadsdelar som Hageby, Klockaretorpet och Skäggetorp. Det finns enligt polisens rapport 53 utsatta områden i Sverige  som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår polisen fast i en ny rapport. 15 av dessa 53 områden klassas som särskilt utsatta. Inget av Norrköpings "problemområden" finns bland de femton särskilt utsatta stadsdelarna, dock finns Skäggetorp på nummer tio. Hageby finns först på plats 50. Norrköpings kommun, Hyresbostäder och polisen slår sig inte till ro för den skull. Man kämpar oförtrutet mot stenkastande ungdomar och rycker ut på anlagda bilbränder. Man måste respektera den oförtröttliga envisheten som framför allt polis och räddningstjänsten besitter i att bekämpa tokstollerierna med möten, dialog och kaffe.

Välj metod

Konflikter mellan ungdomar och personal från polis och räddningstjänsten i de så kallade utsatta förortsområdena i Norrköping är ett relativt nytt fenomen och detta beteende från ungdomarna är fullständigt oacceptabla. Utanförskap, arbetslöshet och tristess är grogrunden för brottslighet åtminstone för att rekrytera brottslingar. Men under tiden som samhället försöker inkludera, sänka trösklarna i arbetslivet och allt annat förebyggande arbete måste varje ung generation själva ta chansen att skapa sina egna möjligheter i stället för att förstöra andra människor liv och vardag.