• Vad ska hända med Hörsalen? En organiserad grupp arbetar för att bevara kulturlokalen med låga hyror för föreningar som vill göra arrangemang. Foto: Kajsa Nilsson

En kamp för Hörsalens existens

Den gamla hörsalen i centrala Norrköping har blivit föremål för diskussion och nu har en grupp Norrköpingsbor organiserat sig och kräver att få tillbaka byggnaden som kulturlokal.

– Det är svårt att hitta en bra lokal för konserter om man inte har så stor budget. Att hyra Louis De Geer eller Flygeln är inte tänkbart för mindre föreningar, säger Lisa Tilling som tillsammans med Lasse Fredriksson tar täten i diskussionen.

Frukostträffar

Lisa Tilling framhåller fördelarna med Hörsalen, att den har riktigt bra akustik och att den är användbar för många olika framträdanden. Nu i november kommer hon och Lasse Fredriksson anordna två frukostträffar där allmänheten bjuds in att diskutera vad som ska hända med lokalen. Den 19 november träffar gruppen politiker för att förankra sina tankar hos dem.

– Jag tror att vi kommer att lyckas. Redan nu är 20 politiker anmälda till att lyssna på vad vi har att säga, Hörsalen är viktig för många grupper, säger hon.

Tidigare kyrka

Huset stod färdigt år 1827 och var då en kyrka, Hörsalsparken var kyrkogård. 1902 köpte kommunen tomten och täckte gravarna med ett lager jord, byggnaden användes inte som kyrka vid denna tid. Ungefär tio år senare byggdes kyrkan om till hörsal efter ritningar av Carl Bergsten och på 1940-talet byggdes Hörsalsparken om.