• Roger Källs, socialnämndens ordförande, och Christoffer Bernesköld, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, invigde den integrerade mottagningen för missbruksvård med att knyta ihop banden. Foto: Emma Garzon
  • Lotta Kindgren, vårdenhetschef på beroendeklinken, och Thomas Albrecht, enhetschef på socialkontoret, ansvarar för arbetet på mottagningen. Foto: Emma Garzon
  • Enligt Roger Källs är den nya mottagningen en ingång och ett ställe där man aldrig har kommit fel. Foto: Emma Garzon
  • I teamet finns kurator, sjuk-sköterska, mentalskötare, socialpedagoger och administratör. Foto: Emma Garzon

En ingång för missbrukare

En ny integrerad mottagning för missbruksvård har öppnat på Vrinnevisjukhuset. Här ska de som behöver hjälp ledas till rätt stöd och behandling.

2011-2012 fick Norrköpings kommun stora problem med nya nätdroger.

– När det var som värst sommaren och hösten 2012 använde vi ordet epidemi, berättar socialnämndens ordförande Roger Källs och fortsätter:

– Det var nya droger som varken sjukvården eller socialtjänsten kunde hantera. Dessutom fick polisen stora problem.

I samband med dessa händelser startade diskussioner om att öppna en mottagning för att samordna olika vård- och stödinsatser för personer som lider av alkohol- och drogproblem samt psykisk ohälsa. 2013 togs det politiska beslutet att bygga en integrerad beroendevård och den 1 april invigdes den nya mottagningen på Beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset, som drivs i ett samarbete mellan Norrköpings kommun och Region Östergötland.

– Förut har medborgaren själv fått leta sig fram. Är man psykotisk och har missbruksproblem och vi står och pekar åt olika håll vart personen ska gå är det ett problem i sig. Det här ser vi som en ingång, och ett ställe där man aldrig har kommit fel – behöver man hjälp ska man få det, säger Roger Källs och tillägger att det är lite mer som en akutmottagning.

Inga remisser

Här ges ingen behandling, utan de sju medarbetarna ska hitta bästa verksamhet för den hjälpsökande. I teamet finns kurator, sjuksköterska, mentalskötare, socialpedagoger och administratör. De med missbruksproblem, anhöriga och vårdpersonal kan kontakta mottagningen och för det behövs inga remisser eller biståndsbeslut.

Thomas Albrecht, enhetschef på socialkontoret, ansvarar för arbetet på mottagningen tillsammans medLotta Kindgren. Han har tidigare arbetat på beroendekliniken i Linköping, därför känner han väl till fördelarna med att olika huvudmän samverkar. Han berättar att mottagningen har varit ett pilotprojekt i drygt ett år och att det har visat att det finns ett stort behov av verksamheten.

– Vi har möjlighet att fånga upp klienter i ett tidigt skede. Många som inte är kända för varken socialtjänsten eller beroendevården kan vi hjälpa vidare till rätt insats, förklarar Thomas Albrecht.

"Sparar mänskligt lidande"

I dag läggs det ett större ansvar på sjukvården att jobba med behandlingar under längre tid, tidigare har det största ansvaret legat på kommunerna.

– Jag tror att vi kommer kunna hitta innovativa lösningar i framtiden på att lösa detta tillsammans, det sparar både mänskligt lidande och pengar, säger Roger Källs.