• Nina Tauberman och Madde Elliot med shetlandsponnyn Pling, en av fyra hästar på Sofies Gård i Söderköping. Gården är ett ovanligt fritidshem med många verksamheter för barn med och utan diagnos samt ungdomar och vuxna. Foto: Leif Larsson
  • En tupp gal, betyder kanske välkommen?, när besökare anländer till Sofies Gård. Foto: Leif Larsson
  • Ägarna Nina Tauberman och Madde Elliot i infarten till Sofies Gård. Här finns många byggnader med olika verksamhet. Alla hus har haft annan användning tidigare och är nu bland annat stall, korttidsboende, höns- och gethus. Foto: Leif Larsson

En idyll för fritid och arbete

I Söderköping finns platsen där barn, ungdomar och vuxna erbjuds en meningsfull fritid. Sofies Gård är i grunden ett privat fritidshem men olikt de flesta andra, inte minst på grund av det breda verksamhetsutbudet.

– Många vill ha sina barn här på grund av alla djuren och inte minst den lantliga miljön, förklarar Nina Tauberman, ägare tillsammans Madde Elliot.

På gårdsplanen tar ett antal frigående höns emot. Inte så vanligt på ett fritidshem. Det mysiga fortsätter när blicken faller på gårdens små trevliga hus. Fina omgivningar med öppna fält kompletterar idyllen.

– Alla hus är flyttade hit från andra platser i Söderköping. Ett har varit en taxistation, de små get- och hönshusen är gamla sopstationer och stallet var en gång godsmottagning hos SJ, berättar Madde. Återvinning alltså. Husen hade annars varit ett minne blott. I dag nyttjas i stället de drygt tio byggnaderna till många olika saker.

Alla blandas

Sofies Gård är således ett fritidshem, frita i dagligt tal, för barn i åldrarna 6-12 år, både "vanliga" barn och de med diagnos. Här finns också ett korttidsboende där barn med diagnos kan bo i veckan eller på helgen så att familjen får avlastning. Förlängd skolbarnomsorg är en annan del. Barn som har en diagnos kan gå på frita så länge behov finns och upp i gymnasieålder.

– På fritadelen har vi 34 barn inskrivna i åldrarna sex till 20 år. Hälften har diagnos. Men vi har inga avdelningar, alla som är här gör saker ihop. Sedan beror det på behov och intresse vad man gör, påpekar Madde.

– Vi har gott om utrymme för dem med spring i benen och det finns också möjlighet att gå undan om man vill det, inflikar Nina.

På gården finns också dagligverksamhet för unga vuxna som arbetar.

– De sköter djur, kör skottkärror, klipper gräs, lagar staket. De ska känna att de har ett jobb att gå till och att de saknas på jobbet om de inte är här, påpekar Madde.

Den femte verksamheten handlar om arbetsträning. De som arbetstränar kan exempelvis ha varit sjukskrivna länge.

– Jag tror vi är ensamma i Sverige om konceptet med dessa fem verksamheter, förtäljer Madde.

Populära djur

Djuren är en stor del av det hela. Och det är en rejäl skara. Fyra hästar, två grisar, höns, ankor, katter, kaniner, får, getter och mitt i allt en tupp som gal. Fritabarnen vistas gärna hos djuren.

– Att plocka ägg hos hönsen är populärt och när det ska kläckas kycklingar eller när fåren ska lamma så är nyfikenheten stor. Vi lär ut grundkunskap i hur man handskas med djur. Det är också intressant för barnen att se på när veterinären, fårklipparen eller hovslagaren är här. Att se djur dö kan också vara lärorikt, fastslår Nina.

Sofies Gård startades 1998 av Madde Elliot och Elisabeth Ingvarsson. Gården döptes efter Elisabeths dotter. Sommaren 2015 blev Nina Tauberman ägare efter Elisabeth. I dag finns förutom de två ägarna också knappt tio personer i personalen. Förutom att vara fritidshem som köper verksamhet av kommunen så är Sofies Gård också en allmän mötesplats. Skolklasser och familjer kommer för att se på djur och förtära eget fika.

– Det är en oas och folk får gärna komma hit, klargör Nina Tauberman.