En hållbar hjärna

Jag minns när jag var barn på 70-talet och fick höra talas om hur det var när mina föräldrar var barn. Det fanns ingen TV då, utan de lyssnade på radio och spelade spel med varandra som sysselsättning på kvällarna.

Utvecklingen går framåt. Idag fullkomligen översköljs vi med information och intryck hela tiden. Idag kan vår hjärna bli utsatt för lika många intryck under en dag som en Stenåldersmänniska inte ens kom i närheten av under en livstid.

Vilka konsekvenser får det för hjärnan?

Vad får det här för konsekvenser för vår hjärna och klarar den av alla dessa intryck?

Idag vet vi mycket om hjärnan, men mycket återstår ännu att upptäcka. Att hjärnan ständigt utvecklas är någonting som forskningen bekräftade för flera år sedan, tidigare trodde man att hjärnan mer eller mindre var statisk i sina funktion. Att hjärnan utvecklas och att vi kan lära oss nya saker hela livet, kallas för neuroplasticitet. Det är aldrig försent att lära sig att göra nya saker, kopplingarna mellan neuronerna kan förtätas och fler neuroner kan bildas under en livsstid.

Vi vet också att hjärnceller kan försvinna och inte komma tillbaka. Idag vet man en hel del om varför hjärnceller dör och vad vi aktivt kan göra för att förhindra detta. Stress är bland annat en mycket viktig faktor att ta kontroll över.

Vår ”yngsta” del i hjärnan är pannloberna, forskare beräknar att vi enbart har använt dessa i ca 150 000 år. I de främre pannloberna som kallas för prefontala cortex sitter mycket av de funktioner som vi behöver i vårt liv idag. Förmågan att planera, analysera, strukturera, organisera, sortera intryck m m. Prefontala cortex jobbar hårt hos dagens moderna människa.

Tonåringen i hjärnan

Prefrontala cortex kan liknas vid tonåringar, de är kreativa, snabba, känsliga, fast också lata och blir väldigt snabbt trötta och behöver regelbunden återhämtning.

Många människor behöver idag en strategi för att ta hand om sin hjärna. Arbetsgivarna och anställda behöver få kunskap om hur vi kan arbeta med hjärnan istället för mot den. Detta arbetar jag med dagligen i mitt koncept som heter Hållbar Högprestation ut mot företagen. När människor får kunskap om detta kan de prestera bra samtidigt som stressen minskar och det blir en win-win för både människan som helhet och för företagen.

Att sortera bort intryck, välja att göra en sak i taget och fokusera på den, planera sin dag och ta regelbundna pauser är något som är oerhört viktigt.

Fokus och återhämtning

Att multitasking inte fungerar när vi gör mer komplexa uppgifter är dessutom bevisat i forskning. Förmågan att kunna fokusera och välja bort tror jag därför är en av de största tillgångarna vi kan lära både oss själva och vår omgivning för att få en hållbar hjärna.

En annan viktig sak när det gäller problemlösning och kreativitet är att lösningarna sällan kommer när vi försöker att forcera fram en lösning utan när din hjärna och du själv är i ett mer avslappnat tillstånd och hjärnvågorna går långsammare. Kanske har du märkt att du plötsligt får en idé eller hittar en lösning på ett problem när du står i duschen eller på skogspromenaden? Detta är också konstaterat i forskning.

Det gamla ordspråket ”att sova på saken” får därför en helt ny innebörd när det gäller att förstå hjärnans mekanismer och att bli en hållbar människa.

 

Ellinor Ladenberg
Gör: Driver företaget Ladenberg Nutrition i Linköping.
Utbildning: Näringsterapeut, hälsocoach, marknadsekonom.