En flyktings berättelse

Vad händer med en människa som tvingas lämna sitt hemland? Vad packar man ner? Vilka säger man hejdå till? Vad tänker man om framtiden som väntar en?

Krig, konflikter, naturkatastrofer och fattigdom tvingar varje dag människor på flykt. Bara i Syrien har över 6,5 miljoner människor lämnat sina hem under de senaste åren. Städer och byar ligger i ruiner. Hem, skolor och sjukhus är förstörda av bomber. Många har sett sina anhöriga dödas. Familjer har förlorat allt de äger. Och en del av dessa människor har sökt sig hit till Sverige.

När bomberna faller

Föreställningen "Refugee Story" handlar om dessa människor och deras egna upplever och iakttagelser. Bakom föreställningen står en grupp asylsökande som bor i Ödeshög som med stöd av Studiefrämjandet arrangerar dans- och musikföreställningar. För oss är detta ett oerhört viktigt projekt och vi vill med alla resurser hjälpa till att lyfta fram dessa berättelser. Projektet ökar förståelsen för dem som tvingats lämna sina hemländer och sökt sig hit för att få trygghet.

Handlingen tar sin början i en by där familjer lever ett lugnt och harmoniskt liv. Situationen ändras drastiskt en dag då bomberna faller och dödar alla i byn förutom en far och hans dotter. Publiken får möta maktlöshet, desperation och våndan i att behöva välja mellan att stanna kvar och dö eller att trotsa farorna och riskera att drunkna i havet på flykten till ett tryggare Europa.

Föreställningen visas på Cnema på kvällen den 21 april Det är fri entré och den rekommenderas från 12 år.