• Andreas Norlén ordförande, konstitutionsutskottet riksdagsledamot (M). Foto: Tommy Pettersson

En av de skadligaste skattehöjningarna

Vänsterpartiet fick för en tid sedan "äran" att på Svenska Dagbladets debattsida presentera vänsterblockets senaste skattehöjning: Brytpunkten för statlig inkomstskatt ska räknas upp mindre än normalt, vilket innebär att tiotusentals ytterligare löntagare tvingas betala statlig skatt och hundratusentals löntagare får höjd skatt.

Det är svårt att hitta skattehöjningar som är skadligare än höjd skatt på arbete, så det här är en av de absolut sämsta och skadligaste skattehöjningarna i den långa rad som regeringen och Vänsterpartiet har kokat ihop.

Rationella människor

Jag tror att människor vanligtvis är ganska rationella när de fattar beslut om hur de ska agera i olika situationer och att deras rationella beslut utgår ifrån vad som är bäst – oftast mätt i ekonomiska mått – för dem själva och deras närmaste familj. Ofta kan den ekonomiska kalkylen som ligger till grund för olika beslut säkert vara ganska grovhuggen, eftersom vi nästan aldrig har tillgång till fullständig information om de olika alternativ vi står inför, men inte desto mindre görs det väldigt ofta en ekonomisk kalkyl. Av detta följer att det ekonomiska utfallet av olika handlingsalternativ mycket ofta har betydelse för vilket alternativ vi väljer.

Om man, som jag, tror att både enskildas och hela samhällets välstånd bygger på arbete, företagande och investeringar blir det en viktig politisk uppgift att se till att så många som möjligt ägnar sig så mycket som möjligt åt arbete och/eller företagande och/eller investeringar. Därmed blir det också viktigt att sträva efter att det ekonomiska utfallet för enskilda människor av arbete, företagande och investeringar är så bra att människor väljer att ägna sig åt just dessa aktiviteter.

Alliansens politik

Alliansens jobbpolitik handlar väldigt mycket om just att skapa drivkrafter – drivkrafter att arbeta och arbeta mer, drivkrafter att starta företag, drivkrafter att anställa, drivkrafter att investera i företag i Sverige. I regeringsställning genomförde vi sådana åtgärder.

Jobbskatteavdraget innebär att det lönar sig mycket mer att arbeta i Sverige idag jämfört med tidigare. Många uppfattade det här som en åtgärd för att öka efterfrågan i ekonomin, men det är på sin höjd en positiv bieffekt. Grundsyftet är att öka drivkrafterna att arbeta, att gå från bidrag till arbete, att gå från deltid till heltid.

Det finns gott stöd i nationalekonomisk forskning för att hävda just att drivkrafterna att arbeta har stor betydelse för hur hög arbetslösheten blir. Jobbskatteavdragen har utvärderats vetenskapligt och man kan utan vidare hävda att de har ökat sysselsättningen med i vart fall 70 000 – 80 000 personer, sannolikt påtagligt mer.

Gick emot

På punkt efter punkt gick Socialdemokraterna och i än högre grad Vänsterpartiet emot Alliansens jobbpolitik. Under alliansregeringens tid sade de nej jobbskatteavdragen, nej till reformeringen av a-kassan, nej till rut och rot, nej till halveringen av restaurangmomsen, nej till slopandet av förmögenhetsskatten. I regeringsställning har S nästan inga förslag som innebär att drivkrafterna för jobb, företagande och investeringar förstärks, utan för tvärtom – med V som pådrivare – en politik som försvagar dessa drivkrafter.

 

Andreas Norlén