En arbetsseger

Småföretagarnas riksförbund har en regelbunden samverkan med skatteverket där vi för en konstruktiv dialog för att se till att det är lätt att göra rätt. För två år var Siv Öberg, styrelseledamot i småföretagarnas riksförbund, en av de första att påtala orättvisan med osund konkurrens där utlandsregistrerade företag inom kontanthandeln inte behövde använda kassaregister.

Irritation

Detta var konkurrenshämmande och ett tydligt irritationsmoment bland handlare på torg, marknader och mässor. Frågan har vi sedan dess tagit upp kontinuerligt och nu äntligen har vårt arbete lett till att det nu ligger en proposition på riksdagens bord.

Propositionen innehåller ett förslag om ändrade regler för kassaregisterskyldigheten, som syftar till förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Förslaget innebär att en näringsidkare utan fast driftställe i Sverige inte längre ska vara undantagen från skyldigheten att använda certifierat kassaregister om försäljning görs mot kontant betalning eller betalning med kontokort. Näringsidkaren kan i stället använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017. Nu ser vi fram emot att riksdagen antar propositionen så att vi kan få stopp på den osunda konkurrensen och att lika villkor kan gälla kring kassaregister på våra torg och marknader.