Eleverna behöver inte läsa skolböcker längre

Det blir allt populärare att lyssna på sina skolböcker i stället för att läsa dem. Detta är möjligt tack vare en app som gör att eleverna kan få höra texten via dator, mobil eller surfplatta. – Vi har kommit igång väldigt bra här i Norrköping, säger Annette Kennryd som är specialpedagog på Skoldatateket i kommunen.

Möjligheten att nå ut med ett uppläst läromedel har tagits emot otroligt väl både av elever och pedagoger. Hösten 2014 tecknade Norrköpings kommun ett avtal med Inläsningstjänst AB som gjorde att samtliga kommunala skolelever skulle få tillgång till appen. Nu i januari kan det konstateras att tjänsten snabbt blivit populär. Sedan starten i oktober har drygt 7 000 böcker laddats ner.

Underlättar – även på språng

Appen är i första hand framtagen för elever med läs- och skrivsvårigheter, men alla kommunala elever i Norrköping har fått ett personligt inlogg. Även friskolor har möjlighet att teckna avtalet.

– Många elever tycker det här är både roligt och bra. En del elever får det lättare att ta till sig en text, medan andra använder tjänsten för att lyssna på sin läxa medan de är ute och springer eller medan de transporterar sig till och från skolan, säger Bodil Espander som är administratör för tjänsten på Vilbergsskolan.

En telefon eller surfplatta är inget krav för att använda sig av tjänsten, som även är tillgänglig via inlogg på en vanlig dator.