• Glada elever med Lars Stjernkvist på besök. Foto: Norrköpings kommun

Elever fick nytt träd

Eleverna på Folkparksskolan reagerade starkt på att kommunen sågade ner deras favoritträd. Efter ett brev till tekniska kontoret och politikern Lars Stjernkvist fick de en förklaring och dessutom löfte om att få ett nytt träd planterat.

Rektor Gun-Britt Holmgren var nöjd med besöket:

– Det är väldigt viktigt för barnen att bli tagna på allvar, bli lyssnade på och se hur den demokratiska processen ser ut. Då blir den kunskap vi försöker förmedla verklighet.

Trädet, en gul hägg, sågades ner för att det knakade och kunde vara farligt att klättra i. Som kompensation för förlusten får barnen ett nytt likadant träd planterat, samt ett träd som de valt själva. De valde ett gulblommigt kastanjeträd som kommer att placerat ut så snart det är möjligt.